หน้าถูกกึ่งป้องกัน

สุวิทย์ คุณกิตติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สุวิทย์ คุณกิตติ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2542
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2544
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ดำรงตำแหน่ง
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 15 กันยายน พ.ศ. 2536
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า นายวิเชียร วัฒนคุณ
ถัดไป นายชูชีพ หาญสวัสดิ์
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้า ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
ถัดไป นายสุทัศน์ เงินหมื่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้า นายมนตรี พงษ์พานิช
ถัดไป นายไสว พัฒโน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ถัดไป นายปองพล อดิเรกสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำรงตำแหน่ง
10 มีนาคม พ.ศ. 2547 – 6 มกราคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ถัดไป นายยงยุทธ ติยะไพรัช
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อนหน้า นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน
ถัดไป นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ถัดไป นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้า นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ถัดไป นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
หัวหน้าพรรคกิจสังคม
ดำรงตำแหน่ง
5 มีนาคม พ.ศ. 2542 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543
ก่อนหน้า บุญพันธ์ แขวัฒนะ
ถัดไป พยุง นพสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)
อ.เขาสวนกวาง ขอนแก่น ประเทศไทย
พรรคการเมือง พรรคกิจสังคม (2526 - 2531), (2534 - 2543), (2551 - 2561)
พรรคเอกภาพ (2531 - 2534)
พรรคไทยรักไทย (2543 - 2548)
พรรคเพื่อแผ่นดิน (2550 - 2551)
คู่สมรส นางลาวัณย์ คุณกิตติ
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ ลายมือชื่อของ สุวิทย์ คุณกิตติ

นายสุวิทย์ คุณกิตติ (17 ตุลาคม 2500 - ) อดีตประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคม อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ส.ส.ขอนแก่น 7 สมัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงทั้งกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติ

นายสุวิทย์ คุณกิตติ เกิดที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จบมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA89) และพ.ศ. 2522 ได้ปริญญาตรี ทางเคมี และพ.ศ. 2523 ต่อปริญญาโทในสาขาเดียวกัน ที่ มหาวิทยาลัยเคนตักกี้สหรัฐอเมริกา และได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน

นายสุวิทย์ คุณกิตติ สมรสกับ นางลาวัณย์ คุณกิตติ มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ

 1. รัชนีวรรณ คุณกิตติ
 2. ธนพรรณ คุณกิตติ
 3. สุวิภา คุณกิตติ

การเมือง

นายสุวิทย์ คุณกิตติ เข้าสู่วงการเมืองระดับประเทศครั้งแรกในสังกัด พรรคกิจสังคม โดยได้เป็น ส.ส.จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่มีอายุเพียง 26 ปี หลังจากนั้นบางช่วง ย้ายไปสังกัด พรรคเอกภาพ และกลับไปสังกัด พรรคกิจสังคม อีกได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการพรรค และต่อมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพรรค ภายหลังการเสียชีวิตของ นายมนตรี พงษ์พานิช ก่อนจะย้ายไปสังกัด พรรคไทยรักไทย

นายสุวิทย์ เป็นต้นคิดนโยบาย "กองทุนหมู่บ้าน" ตั้งแต่ยังอยู่ที่พรรคกิจสังคม และต่อมาเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตั้งแต่ต้น ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) จนกลายเป็นนโยบาย ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ พรรคไทยรักไทย เป็นอย่างสูง

ช่วงปี พ.ศ. 2548 นายสุวิทย์มีปัญหาสุขภาพ ทำให้ต้องยุติบทบาททางการเมืองเป็นการชั่วคราว ระหว่างนั้น ได้ลงทุนทำธุรกิจ เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทัปเปอร์แวร์ จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในนามบริษัท เอสเค อินเตอร์กรุ๊ป 2005

เมื่อสุขภาพดีขึ้น นายสุวิทย์ ได้บวชเป็นพระภิกษุระยะหนึ่ง ก่อนเข้าสู่วงการเมืองอีกครั้ง และแยกตัวออกจากพรรคไทยรักไทย โดยร่วมกับ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายพินิจ จารุสมบัติ และ นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ก่อตั้ง "กลุ่มแนวร่วมสมานฉันท์" ขึ้น

ต่อมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ และ นายพินิจ จารุสมบัติ ถูกวินิจฉัยใน "คดียุบพรรค" ทำให้ต้องเว้นวรรคทางการเมือง 5 ปี ขณะที่ นายสุวิทย์ ไม่มีปัญหาต้องเว้นวรรคทางการเมือง เนื่องจากลาออกจาก กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ไปก่อน ต่อมานายสุวัจน์ ได้แยกตัวไปร่วมกับ กลุ่มรวมใจไทย ของ นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ก่อตั้ง พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ขณะที่ กลุ่มแนวร่วมสมานฉันท์ที่เหลือ ได้เข้าร่วมกับ กลุ่มปากน้ำ ของ นายวัฒนา อัศวเหม ก่อตั้งเป็น พรรคเพื่อแผ่นดิน และ นายสุวิทย์ คุณกิตติ ได้รับการสนับสนุน ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าพรรค คนแรก

ในค่ำวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 นายสุวิทย์ได้แถลงข่าวนำพรรคเพื่อแผ่นดินออกจากการร่วมรัฐบาลในฐานะหัวหน้าพรรค เนื่องจากให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่มีความชัดเจนเรื่องกรณีเขาพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก, การจวบจ้วงเบื้องสูง และการพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ และต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่ง หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ภายหลังพรรคชาติไทยและพรรคพลังประชาชนถูกศาลพิพากษายุบพรรค จากคดีทุจริตการเลือกตั้ง นายสุวิทย์ได้นำ สส. จากอดีตพรรคชาติไทยและอดีตพรรคพลังประชาชน รวม 5 คน สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคกิจสังคม ประกอบด้วย นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน นายสมเจตน์ ลิมประพันธ์ ส.ส.สุโขทัย พรรคชาติไทย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายชยุต ภุมมะกาญจน ส.ส.ปราจีนบุรี และนายวารุจ ศิริวัฒน์ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคพลังประชาชน และขึ้นดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคม มีอำนาจให้คำปรึกษาและพิจารณาตัดสินใจในการจัดตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

นายสุวิทย์ คุณกิตติ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [1] ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นับเป็นการดำรงตำแหน่งนี้เป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากนายสุวิทย์เคยดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

การดำรงตำแหน่งทางการเมือง

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ

 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2 สมัย
 • พ.ศ. 2528-2529 กรรมการบริหาร สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2535-2536,2539-ปัจจุบัน สภานายกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • พ.ศ. 2535-2536,2539-ปัจจุบัน สภานายกพิเศษสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • อดีตประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (เอ็นไอทีซี)
 • พ.ศ. 2547 นายกสมาคมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (ประเทศไทย) หรือ สมาคมซีไอโอ (ประเทศไทย) คนแรก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๒๓๘ ราย)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๒ ราย เล่ม ๑๑๐ ตอน ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หน้า ๑
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษประจำปี 2552

แหล่งข้อมูลอื่น