สมพัฒน์ แก้วพิจิตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมพัฒน์ แก้วพิจิตร
ม.ว.ม., ป.ช.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 24 กันยายน พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้า รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2551 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ถัดไป ชาติชาย พุคยาภรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เสียชีวิต 19 มกราคม พ.ศ. 2556 (51 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่
พรรค ชาติไทย
คู่สมรส นางกนกวลี แก้วพิจิตร
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ ลายเซ็น สมพัฒน์ แก้วพิจิตร.png

นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร (22 พฤศจิกายน พ.ศ. 250419 มกราคม พ.ศ. 2556) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย

นายสมพัฒน์ เป็นพี่ชายของ พันโท สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม

ประวัติ[แก้]

นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เป็นชาวอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (M.BA.) จากมหาวิทยาลัยแซมฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้านครอบครัวสมรสกับนางกนกวลี แก้วพิจิตร มีบุตร 3 คน

การทำงาน[แก้]

นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร เริ่มทำงานเป็นผู้จัดการโรงแรมเวล ในจังหวัดนครปฐม จากนั้นจึงเริ่มมีกิจการของตนเองคือ บริษัท ดาวอรพรรณ จำกัด บริษัท สหพัฒนพันธุ์ จำกัด และบริษัท สหอรพรรณ จำกัด[1] ต่อมาจึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2538 และได้รับตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2538 และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543

ต่อมาได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[2] และพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะรัฐมนตรีคณะดังกล่าวสิ้นสภาพเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี พ้นสภาพ แต่สมพัฒน์ แก้วพิจิตร ยังคงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เดิมในคณะรัฐมนตรีคณะต่อมา ซึ่งนำโดยสมชาย วงศ์สวัสดิ์[3]

ในปี พ.ศ. 2551 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทย[4]

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

สมพัฒน์ แก้วพิจิตร ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดหัวใจ เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ห้องพักในโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างที่นายสมพัฒน์ ได้นำคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่[5][6] พิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ วัดพระงาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.เกษตรฯ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-07-19. สืบค้นเมื่อ 2010-08-20.
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
  4. "เปิดชื่อ 109 กก.บริหาร "พปช.-ชาติไทย-มัชฌิมาฯ" ถูกยุบ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-18. สืบค้นเมื่อ 2011-06-10.
  5. แจงเหตุ" อดีตรมช.สมพัฒน์ "เสียชีวิต-ไขมัดอุดตันเส้นเลือดหัวใจ
  6. สมพัฒน์อดีตรมช.เกษตรเสียชีวิตแล้ว
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๙, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘