พจน์ วิเทตยนตรกิจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พจน์ วิเทตยนตรกิจ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2483 (80 ปี)
คู่สมรส นางนันทกา วิเทตยนตรกิจ

นายพจน์ วิเทตยนตรกิจและเป็นนักธุรกิจชาวไทย และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ปี พ.ศ. 2540[1] ซึ่งเป็นช่วงหลังเกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540

ประวัติ[แก้]

พจน์ วิเทตยนตรกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และได้รับประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้ง Chairman 2000 Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนั้นนายพจน์ ยังเป็นนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 16 รุ่นเดียวกับต่อพงษ์ ไชยสาส์น นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ นริศ ขำนุรักษ์ มนตรี ปาน้อยนนท์ ยุรนันท์ ภมรมนตรี และอลงกรณ์ พลบุตร[2]

งานการเมือง[แก้]

พจน์ วิเทตยนตรกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 หลังเกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนของปีเดียวกัน คณะรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลง เนื่องจากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง

งานธุรกิจ[แก้]

พจน์ วิเทตยนตรกิจ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในบริษัทเอกชนหลายแห่ง อาทิ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540
  2. วตท.16