พิสิฐ ลี้อาธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พิสิฐ ลี้อาธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 6 มกราคม พ.ศ. 2544
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 มกราคม พ.ศ. 2494 (69 ปี)
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรส ลักษณา ลี้อาธรรม
ศาสนา พุทธ

ศาสตราภิชาน พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน[1]กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่[2] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ช่วงปี 2540-2544 (รัฐบาลนายชวน หลีกภัย) อดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และอดีตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

พิสิฐ ลี้อาธรรม หรือ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม เกิดวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2494 เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายวริศน์ กับนางนวลแข ลี้อาธรรม มีพี่น้อง 5 คน ศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2508-2512 จากนั้นได้รับทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513-2520 จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี โท และ เอก (ปี 2534) สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีราสมูส (Erasmus University) เมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

ในอดึตเป็นหนึ่งในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550, นายกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2546-49, ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าไทยเนเธอร์แลนด์ และ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม

นอกจากเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยังเคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544-2546 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2537-2540 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2534-2537 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2533-34 นักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี พ.ศ. 2530-33 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2529-30 หัวหน้าส่วนการควบคุมปริวรรต ฝ่ายการต่างประเทศ พ.ศ. 2527-28 ผู้ช่วยกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. 2525-26 หัวหน้าหน่วยการคลัง พ.ศ. 2524-25 และ 2526-27 เศรษฐกร และเศรษฐกรผู้ช่วย หน่วยการคลัง ฝ่ายวิชาการ ธปท พ.ศ. 2520-24 ระหว่างปี 2551-2559เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กบข นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยง ประธานอนุกรรมการบริหารการเงินของสสส กรรมการมูลนิธิขาเทียม กรรมการหลักสูตร ปรม. สถาบันพระปกเกล้า เป็นกรรมการและที่ปรึกษาในภาคเอกชนหลายแห่ง

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมรสแล้วกับนางลักษณา มีบุตรชาย 2 คน คือ นายปรมัตถ์ ทำงานที่ธนาคารในสิงคโปร์ และนายนุสิฐ เป็นพนักงานการลงทุน ทุนสำรองระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

NLD Order of Orange-Nassau - Commander BAR.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์ออเรนจ์-นัสเซา ชั้นนายกอง (Commandeur) 

รางวัล เกียรติยศ[แก้]

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รางวัลพิเศษจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO Diretor General’s Special Award 2009 on No Tobacco Day)
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/211/4.PDF
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/220/24.PDF
  3. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม ๑๑๗ ตอน ๒๕ ข ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ หน้า ๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย) เล่ม 116 ตอนที่ 20ข วันที่ 2 ธันวาคม 2542
  5. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาถรณ์ เล่ม ๑๓๒ ตอน ๓๒ ข ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ หน้า ๒๔

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]