พิสิฐ ลี้อาธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พิสิฐ ลี้อาธรรม
พิสิฐ ในปี พ.ศ. 2548
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 6 มกราคม พ.ศ. 2544
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 มกราคม พ.ศ. 2494 (73 ปี)
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองพรรคประชาธิปัตย์
คู่สมรสลักษณา ลี้อาธรรม

ศาสตราภิชาน พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน[1]กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่[2] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ช่วงปี 2540-2544 (รัฐบาลนายชวน หลีกภัย) อดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และอดีตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษา[แก้]

พิสิฐ ลี้อาธรรม หรือ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม เกิดวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2494 เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายวริศน์ กับนางนวลแข ลี้อาธรรม มีพี่น้อง 5 คน ศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2508-2512 จากนั้นได้รับทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษา ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513-2520 จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี โท และ เอก (ปี 2534) สาขาเศรษฐศาสตร์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีราสมูส (Erasmus University) เมืองร็อตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

การทำงาน[แก้]

ในอดึตเป็นหนึ่งในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 35 คน ของสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550, นายกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ พ.ศ. 2546-49, ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงินการคลัง ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าไทยเนเธอร์แลนด์ และ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม

นอกจากเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยังเคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 - 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2537 - 2540 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2534 - 2537 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2533 - 2534 นักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี พ.ศ. 2530 - 2533 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2529 - 2530 หัวหน้าส่วนการควบคุมปริวรรต ฝ่ายการต่างประเทศ พ.ศ. 2527 - 2528 ผู้ช่วยกรรมการบริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พ.ศ. 2525 - 2526 หัวหน้าหน่วยการคลัง พ.ศ. 2524, 2525, 2526, และ 2527 เศรษฐกร และเศรษฐกรผู้ช่วย หน่วยการคลัง ฝ่ายวิชาการ ธปท พ.ศ. 2520 - 2524 ระหว่างปี 2551 - 2559 เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เคยดำรงตำแหน่ง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กบข นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยง ประธานอนุกรรมการบริหารการเงินของสสส กรรมการมูลนิธิขาเทียม กรรมการหลักสูตร ปรม. สถาบันพระปกเกล้า เป็นกรรมการและที่ปรึกษาในภาคเอกชนหลายแห่ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เขาได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคประชาธิปัตย์ ในลำดับที่ 14 [3]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมรสแล้วกับนางลักษณา มีบุตรชาย 2 คน คือ นายปรมัตถ์ ทำงานที่ธนาคารในสิงคโปร์ และนายนุสิฐ เป็นพนักงานการลงทุน ทุนสำรองระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ไทย[แก้]

ต่างประเทศ[แก้]

รางวัล[แก้]

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • รางวัลพิเศษจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO Diretor General’s Special Award 2009 on No Tobacco Day)
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ้างอิง[แก้]

  1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. "เผยเซฟโซนปาร์ตี้ลิสต์ ปชป. "จุรินทร์-ชวน" นำทีม "ตั๊น" ที่ 10 เบียด "เดียร์" พร้อมใส่เฝือกหาเสียง". ผู้จัดการออนไลน์. 2023-04-04. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-04-06. สืบค้นเมื่อ 2023-04-06.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๙, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2015-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]