สุวิทย์ เมษินทรีย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 29 มกราคม พ.ศ. 2562
(1 ปี 67 วัน)
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อรรชกา สีบุญเรือง
ถัดไป
(รักษาการ)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(0 ปี 344 วัน)
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
ถัดไป กอบศักดิ์ ภูตระกูล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(1 ปี 118 วัน)
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อภิรดี ตันตราภรณ์
ถัดไป สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 (58 ปี)
พรรคการเมือง พรรคพลังประชารัฐ
คู่สมรส ผกากรอง เมษินทรีย์

เภสัชกร สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[1] รองหัวหน้า พรรคพลังประชารัฐ กรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ [2] กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน[3] เลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบัน SIGA

ประวัติ[แก้]

สุวิทย์ เมษินทรีย์ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ (DSA93) ระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน[แก้]

สุวิทย์ เมษินทรีย์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นผู้อำนวยการ SIGA เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และเคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)[4] ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[5] จากนั้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[6] ต่อมาในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[7] ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก (จำนวน 4 ท่าน)
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/097/T_0050.PDF
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/040/32.PDF
  4. สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  5. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
  6. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
  7. "พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (ครม. ประยุทธ์ 5)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 24 พฤศจิกายน 2560. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560.
  8. 4 รัฐมนตรีแถลงขอลาออกแล้ว มีผลวันพรุ่งนี้ ขอมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง
  9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/047/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ก่อนหน้า สุวิทย์ เมษินทรีย์ ถัดไป
อรรชกา สีบุญเรือง 2leftarrow.png Science.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 29 มกราคม พ.ศ. 2562)
2rightarrow.png -
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม. 61)
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)
2rightarrow.png สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
กอบศักดิ์ ภูตระกูล
อภิรดี ตันตราภรณ์ 2leftarrow.png Webportal16200038539.png
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ครม. 61)
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
2rightarrow.png สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์