สุชาติ ธาดาธำรงเวช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสตราจารย์
สุชาติ ธาดาธำรงเวช
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
18 มกราคม – 28 ตุลาคม 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
ถัดไป พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน – 2 ธันวาคม 2551
นายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้า สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ถัดไป กรณ์ จาติกวณิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
2 สิงหาคม – 9 กันยายน 2551
นายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้า สมหมาย ภาษี
ถัดไป ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
ดำรงตำแหน่ง
21 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2551
ก่อนหน้า บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ
ถัดไป ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2495 (69 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
พรรคการเมือง ไทยรักไทย (2546-2550)
พลังประชาชน (2550-2551)
เพื่อไทย (2551-2561)(2562-ปัจจุบัน)​
ไทยรักษาชาติ (2561-2562)
คู่สมรส วัชรี ธาดาธำรงเวช
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช เกิดวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2495 ที่จังหวัดพระนคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รุ่นที่ 77 เลขประจำตัว 8293 จบการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ The London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ ประเทศแคนาดา ประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย(University of East Anglia) สหราชอาณาจักร ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช สมรสกับนางวัชรี ธาดาธำรงเวช (สกุลเดิม พิพัฒน์ประทานพร) นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีบุตร 2 คน คือ นายกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช และนางสาวอรณิชา ธาดาธำรงเวช

ประวัติการทำงาน[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รับราชการเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้รับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2534 นอกจากนั้นยังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการการประปานครหลวง

สุชาติ ธาดาธำรงเวช ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็นศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง[1] และได่รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555

งานการเมือง[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช เข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2546 และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช[2] ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ต่อมานายสุชาติ ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการยุบพรรคพลังประชาชนดังเช่นปัจจุบัน

ใน เดือนกันยายน พ.ศ. 2551 นายสมัคร สุนทรเวช ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากกระทำผิดรัฐธรรมนูญ และได้มีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนต่อมา และในรัฐบาลนี้นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยเช่นกัน[3]

ต่อ มาเมื่อมีการยุบพรรคพลังประชาชน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 สมาชิกพรรคพลังประชาชนส่วนหนึ่ง จึงได้ย้ายเข้ามาสังกัดพรรคเพื่อไทย ซึ่งนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นหัวหน้าพรรค

สุชาติได้เดินทางมา เป็นประธานในการเปิด “หมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย” ที่บ้านนามั่ง ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม ที่จังหวัดอุดรธานี [4] และเคยเข้าร่วมการชุมนุมที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เมื่อปี พ.ศ. 2553[5] พร้อมกล่าวโจมตีรัฐบาลในขณะนั้น

สุชาติ ธาดาธำรงเวช ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (2) เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555[6]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 112[7]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคไทยรักษาชาติ ลำดับที่ 19 แต่พรรคไทยรักษาชาติ ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคก่อนวันเลือกตั้ง[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 16ง วันที่ 16 มกราคม 2555
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-11-17. สืบค้นเมื่อ 2011-09-06.
  5. http://www.newworldbelieve.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=539116098&Ntype=76
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
  7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  8. เปิด 108 รายชื่อผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ไทยรักษาชาติ ติดบ่วงยุบพรรค
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๙, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า สุชาติ ธาดาธำรงเวช ถัดไป
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance (Thailand).png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(24 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png กรณ์ จาติกวณิช
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 2leftarrow.png Emblem of Ministry of Education.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ครม. 60)
(18 มกราคม พ.ศ. 255528 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
2rightarrow.png พงศ์เทพ เทพกาญจนา
บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ 2leftarrow.png PTPLogo.png
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
(21 กันยายน พ.ศ. 2551 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png ยงยุทธ วิชัยดิษฐ