รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science.png
ตรากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ.jpg
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ
(ผู้ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด)
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
สถาปนา17 เมษายน พ.ศ. 2522
คนแรกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
คนสุดท้ายสุวิทย์ เมษินทรีย์
ยกเลิก29 มกราคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่งที่มาแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เว็บไซต์Most.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่การก่อตั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน จนถึงก่อนการยุบรวม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน[แก้]

ไทย   กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน   ไทย
( 24 มีนาคม 25224 เมษายน 2535 )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Kriangsak Chomanan 1976.jpg พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ 40 17 เมษายน 2522 22 เมษายน 2522
2 ชุบ กาญจนประกร.jpg นายชุบ กาญจนประกร 41 24 พฤษภาคม 2522 11 กุมภาพันธ์ 2523
3 Surin S.jpg นายสุรินทร์ เศรษฐมานิต 41 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
4
(1)
Anuwat W.jpg นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 42 21 มีนาคม 2523 10 มีนาคม 2524
5 Tinnakorn Pankawee.jpg นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี 42 11 มีนาคม 2524 19 มีนาคม 2526
6 Damrong L.jpg นายดำรง ลัทธพิพัฒน์ 43 7 พฤษภาคม 2526 29 กรกฎาคม 2528
7
(1)
Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
(รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
43 29 กรกฎาคม 2528 [[22 สิงหาคม 2528
8 เล็ก นานา.jpg นายเล็ก นานา 43 28 สิงหาคม 2528 5 สิงหาคม 2529
7
(2)
Banyat Bantadtan 2010-04-01.jpg นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 44 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
9 ประจวบ ไชยสาส์น.jpg นายประจวบ ไชยสาส์น 45 9 สิงหาคม 2531 22 พฤศจิกายน 2533
10 เจริญ คันธวงศ์ 2011.jpg ร้อยตรี เจริญ คันธวงศ์ 45 22 พฤศจิกายน 2533 9 ธันวาคม 2533
4
(2)
Anuwat W.jpg นายอนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ 46 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ 2534 1 มีนาคม 2534
11 สง่า สรรพศรีและบุตร ปี 1968.jpg นายสง่า สรรพศรี 47 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[แก้]

ไทย   กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   ไทย
( 4 เมษายน 25352 ตุลาคม 2545 )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12 Prayuth S.jpg นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 48 17 เมษายน 2535 13 มิถุนายน 2535
13 Paichit E.jpg นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 49 18 มิถุนายน 2535 28 กันยายน 2535
14 พิศาล มูลศาสตรสาทร.jpg นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 50 29 กันยายน 2535 11 ธันวาคม 2537
15 Suwat Liptapanlop 2011.jpg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 50 17 ธันวาคม 2537 17 กรกฎาคม 2538
16
(1-4)
ยิ่งพันธ์ มนะสิการ.jpg นายยิ่งพันธ์ มนะสิการ 51 18 กรกฎาคม 2538 15 มิถุนายน 2539
3 กรกฎาคม 2539 28 พฤศจิกายน 2539
52 29 พฤศจิกายน 2539 13 พฤศจิกายน 2540
53 14 พฤศจิกายน 2540 4 ตุลาคม 2541
17 Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 53 5 ตุลาคม 2541 29 มิถุนายน 2542
18 นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 53 9 กรกฎาคม 2542 17 กุมภาพันธ์ 2544
19 Sontaya Kunplome.jpg นายสนธยา คุณปลื้ม 54 17 กุมภาพันธ์ 2544 3 ตุลาคม 2545

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

ไทย   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไทย
( 2 ตุลาคม 25451 พฤษภาคม 2562)
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
20 Science.png นายพินิจ จารุสมบัติ 54 7 ตุลาคม 2545 7 พฤศจิกายน 2546
21 Science.png พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 54 8 พฤศจิกายน 2546 9 มีนาคม 2547
22 กร ทัพพะรังสี 1970.jpg นายกร ทัพพะรังสี 24 10 มีนาคม 2547 1 สิงหาคม 2548
23 Pravich R.gif นายประวิช รัตนเพียร 55 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
24 ยงยุทธยุทธ.jpg นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ 56 8 ตุลาคม 2549 5 กุมภาพันธ์ 2551
25
(1,2)
Science.png นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551
58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
26 Kalaya Sophonpanich.jpg ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 59 20 ธันวาคม 2551 6 มิถุนายน 2553
27 Virachai Virameteekul - 20100714.jpg ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล 59 6 มิถุนายน 2553 9 สิงหาคม 2554
28 Science.png ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 60 9 สิงหาคม 2554 27 ตุลาคม 2555
29 Science.png วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 27 ตุลาคม 2555 30 มิถุนายน 2556
30 พีรพันธุ์ พาลุสุข.jpg พีรพันธุ์ พาลุสุข 30 มิถุนายน 2556 30 เมษายน 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
31 Science.png พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 61 30 สิงหาคม 2557 15 ธันวาคม 2559
32 อรรชกา สีบุญเรือง เมื่อปี 2013.jpg อรรชกา สีบุญเรือง 15 ธันวาคม 2559 23 พฤศจิกายน 2560
33 Science.png สุวิทย์ เมษินทรีย์ 23 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2562

รัฐมนตรีช่วย

  • นายพิจิตต รัตตกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม 2531
  • นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
  • นายกอปร กฤตยากีรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 18 มิถุนายน 2535 23 กันยายน 2535
  • นายแพทย์ปรีชา มุสิกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 29 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
  • นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
  • นายอดิศร เพียงเกษ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
  • นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 14 พฤศจิกายน 2540 6 มกราคม 2544
  • นายระวี หิรัญโชติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 5 ตุลาคม 2541 29 มิถุนายน 2542

อ้างอิง[แก้]