เอกพร รักความสุข

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอกพร รักความสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 (56 )
คู่สมรส ภัทรภร รักความสุข
ศาสนา พุทธ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร

ประวัติ[แก้]

เอกพร รักความสุข เกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เป็นบุตรของนายวีระ รักความสุข กับนางอุทัยวัลย์ รักความสุข[1] มีพี่น้อง 3 คน สมรสกับ ดร.ภัทรภร รักความสุข เขาสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร ชั้นมัธยมจากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งยังสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย ประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า และสถาบันวิทยาการตลาดทุน

การทำงาน[แก้]

เอกพร เป็นนักการเมืองชาวสกลนคร สมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 แต่สอบตก เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2531 สังกัดพรรคก้าวหน้า ต่อมาย้ายมาสังกัดพรรคเอกภาพ และได้รับเลือกตั้งอีกในปี พ.ศ. 2535 (เลือกตั้ง 2 ครั้ง) และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคความหวังใหม่ แต่ในปี พ.ศ. 2544 เขาสอบตก เขาจึงย้ายไปสังกัดพรรคไทยรักไทย และได้รับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2548 และเขาถูกตัดสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย

เอกพร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[2]

หลังจากที่เขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง เขาได้ร่วมงานทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย และเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ศูนย์สกลนคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]