ศุภชัย ใจสมุทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระวังสับสนกับ ศุภชัย ใจเด็ด หรือ ศุภชัย โพธิ์สุ
ศุภชัย ใจสมุทร
รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม พ.ศ. 2555
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 [1]
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 กันยายน พ.ศ. 2501 (62 ปี)
จังหวัดตรัง ประเทศไทย
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
ศาสนา อิสลาม
ลายมือชื่อ

นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[2] สังกัดพรรคภูมิใจไทย อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และอดีตโฆษกพรรคภูมิใจไทย

ประวัติ[แก้]

นายศุภชัย ใจสมุทร เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2501 (62 ปี) ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นบุตรของนายบำรุง นางเจะหวา ใจสมุทร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี พ.ศ. 2524[3] ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน[แก้]

นายศุภชัย ใจสมุทร เคยสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดตรัง สังกัดพรรคไทยรักไทย แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย[4] และรองโฆษกพรรคพลังประชาชน เป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (ชัย ชิดชอบ) ต่อมาในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[5]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 นายศุภชัย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๙๐ ง หน้า ๓๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  3. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  4. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒ ราย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ และนายศุภชัย ใจสมุทร
  5. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2552 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 25ง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2551
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2552
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2553
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓