อรรชกา สีบุญเรือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อรรชกา สีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
ถัดไปสุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
ถัดไปอุตตม สาวนายน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
ศาสนาพุทธ

อรรชกา สีบุญเรือง (สกุลเดิม บริมเบิล ; 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498) เป็น ประธานกรรมการสถาบันอาหาร ประธานกรรมการในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์[1] ประธานกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ[2] กรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[3]และอดีต ประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย[4]

ประวัติ[แก้]

อรรชกา สีบุญเรือง เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายประวิช และนางศศิธร สีบุญเรือง มีพี่น้อง 2 คน[5] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2520 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Sussex University ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2527 ตามลำดับ

การทำงาน[แก้]

อรรชกา สีบุญเรือง เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2520 ถึงปี พ.ศ. 2521 จากนั้นจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่ประเทศอังกฤษ และกลับมารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ. 2527 จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโบายและแผน ระดับ 10 ชช) ในปี พ.ศ. 2547

ในปี พ.ศ. 2548 ดร.อรรชกา ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ. 2551 เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2555 และเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีถัดมา ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งนับเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว[6]

อรรชกา ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558[7] ในขณะเดียวกัน จึงได้ลาออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม[8]

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[9]

อรรชกา ยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/029/T_0020.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/128/21.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/193/22.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/200/10.PDF
 5. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558[ลิงก์เสีย]
 6. “อรรชกา สีบุญเรือง” ขึ้นแท่นปลัดอุตสาหกรรมหญิงคนแรก[ลิงก์เสีย]
 7. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตำแหน่ง
 9. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559.
 10. ประวัติ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง[ลิงก์เสีย]
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2013-12-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๑, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2009-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๒๙, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒๐๑, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖
ก่อนหน้า อรรชกา สีบุญเรือง ถัดไป
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
(19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
อุตตม สาวนายน