สัมพันธ์ บุญญานันต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก
สัมพันธ์ บุญญานันต์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า เชษฐา ฐานะจาโร
ถัดไป ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546
ก่อนหน้า ธวัช เกษร์อังกูร
ถัดไป อู้ด เบื้องบน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 กันยายน พ.ศ. 2486 (79 ปี)
จังหวัดสิงห์บุรี ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงปราณี บุญญานันต์
ศาสนา พุทธ

พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ (เกิด 6 กันยายน พ.ศ. 2486) ประธานกรรมการ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายทหารราชองครักษ์พิเศษ[1]และอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546)

ประวัติ[แก้]

สัมพันธ์ บุญญานันต์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พ.ศ. 2502 และวิทยาศาสตรบัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพ.ศ. 2511นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 4 วปอ.355 ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงปราณี บุญญานันต์ มีบุตรสาว 3 คน ได้แก่ นางธัญนัฏ โพธิ์พฤกษาวงศ พันโทหญิง กชพรรณ บุญญานันต์ และนาง พาณินี ไชยสระแก้ว

การทำงาน[แก้]

สัมพันธ์ บุญญานันต์ เริ่มรับราชการทหารหลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จนได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองบินปีกหมุนที่ 3 ศูนย์การบินทหารบก เมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นหัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง ปี พ.ศ. 2526 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมยุทธบริการทหาร ในปี พ.ศ. 2537 เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม พ.ศ. 2538

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้รับการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงกลาโหม และปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2544[2] จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2546

ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี[3]

ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

งานการเมือง[แก้]

พลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี พ.ศ. 2535 จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหม และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ. 2547 ในรัฐบาลของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. นายทหารราชองครักษ์พิเศษ
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (รวม ๔๕๘ ราย)
  3. "มติคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-26. สืบค้นเมื่อ 2018-05-21.
  4. ประวัติพลเอกสัมพันธ์ บุญญานันต์[ลิงก์เสีย]
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๒, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๕
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๒ สิงหาคม ๒๕๑๘
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๐, ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๒