รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Min of energy.jpg
ตราประจำกระทรวง
Siri Chiraphongphan.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ศิริ จิระพงษ์พันธ์

ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2560
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์
โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซื่อ
วาระ4ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพงศ์เทพ เทพกาญจนา
สถาปนาพ.ศ. 2545
เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงพลังงาน โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงพลังงาน ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการจัดหา พัฒนาและบริหารกิจการพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พงศ์เทพ เทพกาญจนา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]


รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Phongthep.jpg พงศ์เทพ เทพกาญจนา 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
2 Prommin01.jpg พรหมินทร์ เลิศสุรีย์เดช 54 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 6 มกราคม พ.ศ. 2548
3 Min-Viset.jpg วิเศษ จูภิบาล 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 Piyasawat Amaranan.jpg ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5 Ponpirum L.jpg พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
6
(1,2)
Wannarat Channukul.jpg วรรณรัตน์ ชาญนุกูล 58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
7 Pichai n.png พิชัย นริพทะพันธุ์ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
8 อารักษ์ ชลธาร์นนท์.jpg อารักษ์ ชลธาร์นนท์ 60 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
9 พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล.jpg พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 60 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
10 ณรงค์ชัย อัครเศรณี.jpg ณรงค์ชัย อัครเศรณี 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
11 อนันตพร.jpg พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
12 Siri Chiraphongphan.jpg ศิริ จิระพงษ์พันธ์ 61 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2561.