ผิน ชุณหะวัณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผิน ชุณหะวัณ
ผู้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี[a]
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤศจิกายน – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(0 ปี 2 วัน)
ก่อนหน้า ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรี)
ถัดไป ควง อภัยวงศ์ (นายกรัฐมนตรี)
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 19 เมษายน พ.ศ. 2499
(4 ปี 134 วัน)
นายกรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
ดำรงตำแหน่ง
12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
(3 ปี 278 วัน)
นายกรัฐมนตรี แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้า พิศาล สุนาวิน
ถัดไป วิบูลย์ ธรรมบุตร
ผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
(5 ปี 360 วัน)
ก่อนหน้า แปลก พิบูลสงคราม
ถัดไป สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 ตุลาคม พ.ศ. 2434
เสียชีวิต 26 มกราคม พ.ศ. 2516
คู่สมรส คุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ
สุภาพ ชุณหะวัณ
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
สังกัด Flag of the Royal Thai Army.svg กองทัพบกไทย
ปีปฏิบัติงาน 2476 - 2497
ยศ RTA OF-10 (Field Marshal).svg จอมพล[1]
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[2]
บังคับบัญชา กองทัพบกไทย
กองทัพไทย

จอมพล พลเรือเอก พลอากาศเอก หลวงชำนาญยุทธศาสตร์ (ผิน ชุณหะวัณ)[3][4] (14 ตุลาคม พ.ศ. 2434 - 26 มกราคม พ.ศ. 2516) เป็นบิดาของพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เกิดที่ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรของนายไข่ และ นางพลับ ชุณหะวัณ ชาวสวนและแพทย์แผนโบราณ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 8 คน

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ ถึงแก่อสัญกรรมในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2516 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมอายุ 81 ปี 3 เดือน 13 วัน

บุตรธิดา[แก้]

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ สมรสครั้งแรกกับคุณหญิงวิบุลลักสม์ ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2497) มีบุตร-ธิดา 5 คน คือ

 1. คุณหญิงอุดมลักษณ์ ศรียานนท์ (พ.ศ. 2456 - 2524) สมรสกับพล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์
 2. นางพร้อม ทัพพะรังสี (พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2542) สมรสกับ นายอรุณ ทัพพะรังสี เป็นมารดาของนายกร ทัพพะรังสี
 3. ท่านผู้หญิงเจริญ อดิเรกสาร (22 มกราคม พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2555) สมรสกับพล.ต.อ.ประมาณ อดิเรกสาร
 4. พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2541) สมรสกับท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ
 5. นางพูนสุข (พรสม) ชุณหะวัณ (พ.ศ. 2465 - ปัจจุบัน) สมรสกับนายเฉลิม เชี่ยวสกุล

หลังจากคุณหญิงวิบุลลักสม์ถึงแก่อนิจกรรม จึงสมรสครั้งที่สองกับ นางสุภาพ ชุณหะวัณ มีบุตร 1 คน คือ

 1. นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ สมรสกับณัฏฐินี ชุณหะวัณ (สกุลเดิม สาลีรัฐวิภาค)

ชีวิตการรับราชการ[แก้]

จอมพลผิน ได้รับสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ที่โรงเรียนนายสิบ กรมทหารที่ 4 ราชบุรี เมื่อมีอายุได้ 16 ปี เมื่อจบหลักสูตรสามารถสอบไล่ได้คะแนนดีเยี่ยม จึงได้เลื่อนขั้นไปศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยทหารบก จนจบ (รุ่นเดียวกับจอมพล แปลก พิบูลสงคราม) และได้พระราชทานยศเป็นนายร้อยตรี ประจำกรมทหารราบที่ 4 ราชบุรี หลังจากนั้นได้เข้าเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่ออายุ 37 ปีได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงชำนาญยุทธศาสตร์" และ พ.ศ. 2472 ได้เลื่อนยศเป็นพันตรีในเวลาถัดมา

จอมพลผิน ได้เข้าร่วมเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น

 1. พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย (มิได้เข้าร่วมโดยตรง เนื่องจากในขณะนั้นรับราชการอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี แต่ผู้บังคับบัญชาได้ให้มาสืบความลับในกรุงเทพมหานคร)
 2. พ.ศ. 2476 กบฏบวรเดช
 3. พ.ศ. 2483 สงครามอินโดจีน
 4. พ.ศ. 2485 สงครามมหาเอเซียบูรพา
 5. พ.ศ. 2488 ถูกปลดการเป็นทหารกองหนุนด้วยเหตุผลทางการเมือง จึงหันไปประกอบอาชีพทำสวนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. พ.ศ. 2490 ร่วมมือกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ทำรัฐประหาร ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 7. พ.ศ. 2498 ก่อตั้งกลุ่มการเมืองในซอยราชครู (ซอยพหลโยธิน 5) และผลักดันให้เกิดพรรคเสรีมนังคศิลา

ฉายา[แก้]

จอมพลผิน ชุณหะวัณ ได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่า "บุรุษผู้รักชาติจนน้ำตาไหล" หรือ "วีรบุรุษเจ้าน้ำตา" เนื่องจากให้สัมภาษณ์ในเหตุการณ์รัฐประหาร เมื่อปี พ.ศ. 2490 ว่าทำไปเพราะรักชาติ ขณะที่ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มักน้ำตาไหลด้วยความตื้นตัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

จอมพล ผิน ชุณหะวัณ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[9] ดังนี้

เชิงอรรถ[แก้]

 1. ในฐานะหัวหน้าคณะทหารแห่งชาติ

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/023/1524.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/026/1023_1.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/023/1524.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/D/026/1023_1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/A/043/914.PDF
 6. ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 7. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 8. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 9. https://www.rta.mi.th/rta_website/index.php/leaders/commanders-and-seniors-1/113-2017-09-11-09-22-41/208-2017-10-28-07-24-40
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอน ๒๙, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๒๐๕๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘, เล่ม ๖๗, ตอน ๓๙ ง, ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๓๐๓๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐, ตอน ๑๐ ง, ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖, หน้า ๕๒๙

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า ผิน ชุณหะวัณ ถัดไป
จอมพล หลวงพิบูลสงคราม 2leftarrow.png ผู้บัญชาการทหารบก
(28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2497)
2rightarrow.png จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์