พรรคชาติไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคชาติไทย
หัวหน้าพรรค บรรหาร ศิลปอาชา
คำขวัญ สามัคคี ก้าวหน้า มั่นคง
ก่อตั้ง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ยุบ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551(34 ปี 13 วัน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
http://www.chartthai.or.th
นโยบาย สัจจะนิยม สร้างสังคมให้สมดุล (พ.ศ. 2548)
ยืนหยัด ชัดเจน (พ.ศ. 2550)

พรรคชาติไทย (อังกฤษ: Chart Thai Party) ก่อตั้งเมื่อ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517[1] โดยกลุ่มนักการเมืองซอยราชครู นำโดย พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร, พล.ต.ศิริ สิริโยธิน และพล.ต.ชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) โดยที่พรรคชาติไทยมีหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 คน คือ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และนายบรรหาร ศิลปอาชา

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในไทย พ.ศ. 2549 พรรคชาติไทยได้ปฏิเสธที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง เพื่อเป็นการคว่ำบาตรพรรคไทยรักไทยของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคมหาชน

บทบาทของพรรคชาติไทย มักถูกวิจารณ์ว่าเป็นพรรคชอบเสียบ โดยมักจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่เสมอ ๆ เพื่อประโยชน์ของตน จึงได้รับฉายาว่า "พรรคปลาไหล"[2] โดยมีที่มาจากสไตล์การเล่นการเมืองของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ หัวหน้าพรรคคนที่ 2 แต่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พรรคชาติไทยซึ่งได้เบอร์ 1 ที่นำโดย นายบรรหาร ศิลปอาชา ได้ประกาศก่อนหน้านั้นว่า จะไม่ขอร่วมรัฐบาลกับพรรคไทยรักไทยอีก และใช้สโลแกนในการหาเสียงครั้งนั้นว่า "สัจจะนิยม"

ในการเลือกตั้งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2550 อันเป็นช่วงวิกฤติการณ์การเมืองในประเทศไทย พรรคชาติไทยโดยนายบรรหาร เป็นที่จับตามองว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับทางฝ่ายพรรคพลังประชาชน หรือพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งทางนายบรรหารหัวหน้าพรรค แสดงท่าทีหลายครั้งรวมทั้งได้เคยให้สัมภาษณ์ไปว่า "จะไม่ทำให้ผู้ใหญ่ที่นับถือมากว่า 30 ปี ผิดหวัง" แม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อตรง ๆ แต่ก็รับรู้กันว่า หมายถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีและประธานองคมนตรี โดยให้เข้าใจว่าจะไม่ขอร่วมรัฐบาลกับทางพรรคพลังประชาชน แต่หลังการเลือกตั้ง พรรคชาติไทยก็ตอบรับเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคพลังประชาชน

ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจารณากรณี พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ได้ลงมติ 4 ต่อ 1 เห็นชอบตามที่นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธาน กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอให้ส่งเรื่องถึงอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคพรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย โดยมติเสียงข้างน้อย 1 เสียง คือ นายสมชัย จึงประเสริฐ กกต.ฝ่ายกิจการสืบสวนสอบสวน

วันที่ 2 ธันวาคม 2551 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารของแต่ละพรรคเป็นเวลา 5 ปี อันเนื่องมาจากกรณีทุจริตการเลือกตั้งของนายมณเฑียร สงฆ์ประชา รองเลขาธิการพรรค[3]

ภาพของนายบรรหาร ศิลปอาชา ในโปสเตอร์ของพรรคชาติไทยในการหาเสียงแบบสัดส่วนในการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550

รายนามหัวหน้าพรรคชาติไทย[แก้]

 1. พลตรีประมาณ อดิเรกสาร ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2517 - 2529) ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2535-2537)
 2. พลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ พ.ศ. 2529-2534
 3. พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์ พ.ศ. 2534-2535
 4. นายบรรหาร ศิลปอาชา พ.ศ. 2537 - 2551 (อายุงาน 14 ปี)

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค[แก้]

เมื่อเวลา 12.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยคดียุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย ภายหลังนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย และนางอนงค์วรรณ เทพสุทิน หัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย แถลงด้วยวาจาเสร็จสิ้นแล้ว โดยไม่รอพรรคพลังประชาชนไม่ได้ส่งตัวเข้าแถลงปิดคดีแต่อย่างใด

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ 8 ต่อ 1 สั่งยุบพรรคชาติไทย โดยศาลฯได้วินิจฉัยว่าพรรคมีความผิดตามมาตรา 237 วรรค 2 และมาตรา 68 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ และกฎหมายได้เอาไว้เป็นเด็ดขาด แม้จะมีการโต้แย้งว่าหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นฟังไม่ขึ้น[4]

ภายหลังการยุบพรรคชาติไทยแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และสมาชิกพรรคบางส่วนได้ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกัน โดยมีชุมพล ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรค

รายนามกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง[แก้]

 1. บรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค
 2. สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองหัวหน้าพรรค
 3. วินัย วิริยกิจจา รองหัวหน้าพรรค
 4. จองชัย เที่ยงธรรม รองหัวหน้าพรรค
 5. อนุรักษ์ จุรีมาศ รองหัวหน้าพรรค
 6. กัญจนา ศิลปอาชา รองหัวหน้าพรรค
 7. นิกร จำนงค์ รองหัวหน้าพรรค
 8. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองหัวหน้าพรรค
 9. ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รองหัวหน้าพรรค
 10. ประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรค
 11. เกษม สรศักดิ์เกษม รองเลขาธิการพรรค
 12. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ รองเลขาธิการพรรค
 13. จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองเลขาธิการพรรคและโฆษกพรรค
 14. นพดล พลเสน รองเลขาธิการพรรค
 15. มณเฑียร สงห์ประชา รองเลขาธิการพรรค (ถูก กกต.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง)
 16. ธรรมา ปิ่นสุกาญจนะ เหรัญญิกพรรค
 17. กมล จิระพันธุ์วาณิช กรรมการบริหารพรรค
 18. กูเฮง ยาวอหะซัน กรรมการบริหารพรรค
 19. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหารพรรค
 20. ธีรพันธ์ วีระยุทธวัฒนะ กรรมการบริหารพรรค
 21. บุปผา อังกินันท์ กรรมการบริหารพรรค
 22. บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย กรรมการบริหารพรรค
 23. ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ กรรมการบริหารพรรค
 24. ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ กรรมการบริหารพรรค
 25. ปอรรัชม์ ยอดเณร กรรมการบริหารพรรค
 26. มงคล โค้ววัฒนะวงษ์รักษ์ กรรมการบริหารพรรค
 27. ยุทธนา โพธสุธน กรรมการบริหารพรรค
 28. รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
 29. วราวุธ ศิลปอาชา กรรมการบริหารพรรค
 30. วิพัฒน์ คงมาลัย กรรมการบริหารพรรค
 31. วิรัช พิมพะนิตย์ กรรมการบริหารพรรค
 32. วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการบริหารพรรค
 33. ศักดิ์ชัย จินตะเวช กรรมการบริหารพรรค
 34. สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง กรรมการบริหารพรรค
 35. สมพัฒน์ แก้วพิจิตร กรรมการบริหารพรรค
 36. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กรรมการบริหารพรรค
 37. สมชาย ไทยทัน กรรมการบริหารพรรค
 38. สุภัตรา วิมลสมบัติ กรรมการบริหารพรรค
 39. เอกพจน์ ปานแย้ม กรรมการบริหารพรรค
 40. เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล กรรมการบริหารพรรค
 41. อมร อนันตชัย กรรมการบริหารพรรค
 42. กฤชชัย มรรคยาธร กรรมการบริหารพรรค
 43. เสมอกัน เที่ยงธรรม กรรมการบริหารพรรค

สรุปประวัติการทำงานในรัฐสภา[แก้]

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี เหตุการณ์สำคัญ
1. 26 ม.ค.2518 28 คน ร่วมรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช -
2. 4 เม.ย.2519 56 คน ร่วมรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช -
3. 22 เม.ย.2522 42 คน ร่วมรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ลงสมัครในนามกลุ่มชาติไทย
4. 18 เม.ย.2526 73 คน ฝ่ายค้าน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พรรคชาติไทยมีผู้นำฝ่ายค้านคนแรก
5. 27 ก.ค.2529 63 คน ร่วมรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ -
6. 24 ก.ค.2531 87 คน แกนนำรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาล
7. 22 มี.ค.2535 74 คน ร่วมรัฐบาล พลเอกสุจินดา คราประยูร -
8. 13 ก.ย. 2535 77 คน ฝ่ายค้าน นายชวน หลีกภัย พรรคอภิปรายเรื่อง สปก.4-01 ทำให้รัฐบาลยุบสภา
9. 2 ก.ค.2538 92 คน แกนนำรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา พรรคเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาล
10. 17 พ.ย.2539 39 คน ฝ่ายค้าน พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ -
19 พ.ย.2540 39 คน ร่วมรัฐบาล นายชวน หลีกภัย -
11. 6 ม.ค.2544 41 คน ร่วมรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร -
12. 6 ก.พ.2548 25 คน ฝ่ายค้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร -
13. 2 เม.ย. 2549 25 คน ฝ่ายค้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คว่ำบาตรการเลือกตั้งร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคมหาชน
14. 23 ธ.ค.2550 37 คน ร่วมรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช -
- 37 คน ร่วมรัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ -
- 15 คน ร่วมรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สนับสนุนอภิสิทธิ์ 14 เสียง
พลตำรวจเอกประชา 1 เสียง

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]