รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม
Anucha Nakasai.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อนุชา นาคาศัย
(รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งมุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
สถาปนา5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 10 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
2 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พลเรือตรีผัน นาวาวิจิต 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
3 สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
4 อุดม สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
5
(1)
ศุภชลาสัย.jpg นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
6 หลวงนฤเบศร์มานิต.jpg นายสงวน จูฑะเตมีย์ 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
7
(1-3)
ทองอินทร์ภูริพัฒน์.jpg นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489]
17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
18 31 พฤษภาคม] พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
5
(2-3)
ศุภชลาสัย.jpg นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 19 8 พฤศจิกายน] พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
8 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พันเอก หม่อมสนิทวงศ์เสนี 21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
9
(1-4)
สุกิจ นิมมานเหมินท์-สภาผู้แทนราษฎร.jpg นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495
1
(2)
มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 25 12 มิถุนายน พ.ศ. 2495 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496
10 บัญญัติ เทพหัสดิน.jpg พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 25 12 ธันวาคม พ.ศ. 2496 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
11
(1)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตรีประมาณ อดิเรกสาร 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 [21 กันยายน พ.ศ. 2500
12 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พลเอก หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์) 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
13 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พลตรี กฤช ปุณณกันต์ 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
14 บุณย์ เจริญไชย.jpg นายบุณย์ เจริญไชย 29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 21 สิงหาคม พ.ศ. 2507
1
(3)
มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎิ์.jpg พลอากาศโทมุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 30 22 สิงหาคม พ.ศ. 2507 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
15 พลเอกพงษ์ ปุณณกันต์.jpg พลโท พงษ์ ปุณณกันต์ 31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
16 กฤษณ์ สีวะรา.jpg พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
17 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายโอสถ โกศิน 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
18 อรุณ สรเทศน์ 1931.jpg นายอรุณ สรเทศน์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
19 นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์.jpg นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ 35 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
20 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายสุรินทร์ เทพกาญจนา 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
21
(1)
Chatichai Choonhavan 1976.jpg พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png พลอากาศโท เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์ 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
23 Pp04.jpg นายเกษม จาติกวณิช 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
24 ประสิทธิ์ ณรงค์เดช.jpg นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
25 ประสงค์ คุณะดิลก.jpg พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก 41 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
21
(2)
Chatichai Choonhavan 1976.jpg พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
26 อบ วสุรัตน์.jpg นายอบ วสุรัตน์ 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 19 กันยายน พ.ศ. 2528
27 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 43 19 กันยายน พ.ศ. 2528 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
28
(1)
Pramuan Sapawasu.jpg นายประมวล สภาวสุ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
29 Banharn Silpa-archa (cropped).jpg นายบรรหาร ศิลปอาชา 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 มกราคม พ.ศ. 2533
11
(2)
ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 45 9 มกราคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
28
(2)
Pramuan Sapawasu.jpg นายประมวล สภาวสุ 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
30
(1)
Sippanondha-72.jpg นายสิปปนนท์ เกตุทัต 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
31 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 2019.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
30
(2)
Sippanondha-72.jpg นายสิปปนนท์ เกตุทัต 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
32 สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแถลงผลงานของรัฐบาล ในวาระที่รัฐบา - Flickr - Abhisit Vejjajiva (16).jpg พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 ธันวาคม พ.ศ. 2537
33 Trairong Suwankiri.jpg นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 50 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
34 Chaiwat Sinsuwong.jpg นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
35
(1)
Khositpan.jpg นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 51 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
36 กร ทัพพะรังสี 1970.jpg นายกร ทัพพะรังสี 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
37
(1)
ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
38 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ.jpg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 53 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
39
(1)
Suriya Juangroongruangkit.jpg นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
37
(2)
ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
40 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายพินิจ จารุสมบัติ 54 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
41 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 54 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
42 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายวัฒนา เมืองสุข 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
39
(2)
Suriya Juangroongruangkit.jpg นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
35
(2)
Khositpan.jpg นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 55 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
43 Suwit Khunkitti.jpg นายสุวิทย์ คุณกิตติ 56 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
44 ไม่มีภาพรมว.กระทรวงอุตสาหกรรรม.png นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 57 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
45 Pracha Phromnok in 1998.jpg พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
46 ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (51).jpg นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
47 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการล - Flickr - Abhisit Vejjajiva (12).jpg นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 59 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
48 Wannarat channukul.jpg นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
49 ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์.jpg หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ 60 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
50 ประเสริฐ บุญชัยสุข.jpg นายประเสริฐ บุญชัยสุข 60 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
51 จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช เมื่อปี 2013.jpg จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
52 อรรชกา สีบุญเรือง เมื่อปี 2013.jpg อรรชกา สีบุญเรือง 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
53 Uttama Savayana in 2016.jpeg อุตตม สาวนายน 61 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 29 มกราคม พ.ศ. 2562
39
(3)
Suriya Juangroongruangkit.jpg นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
-
Anucha Nakasai.jpg อนุชา นาคาศัย (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน) 62 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พ.ศ. 2535 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (81 ปี)
ประชา พรหมนอก พ.ศ. 2551 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2528 - 2529 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 (80 ปี)
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พ.ศ. 2537 - 2538 24 มิถุนายน พ.ศ. 2487 (78 ปี)
กร ทัพพะรังสี พ.ศ. 2539 - 2540 14 กันยายน พ.ศ. 2488 (77 ปี)
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช พ.ศ. 2557 -​ 2558 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 (75 ปี)
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พ.ศ. 2554 - ​2555 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ พ.ศ. 2538 - 2539 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล พ.ศ. 2547 - 2548 16 กันยายน พ.ศ. 2493 (72 ปี)
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ พ.ศ. 2551 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 (71 ปี)
พินิจ จารุสมบัติ พ.ศ. 2546 - 2547 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (71 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน พ.ศ. 2545 -​ 2546 13 มกราคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2541 - 2543 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (68 ปี)
อรรชกา สีบุญเรือง พ.ศ. 2558 -​ 2559 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 (67 ปี)
ประเสริฐ บุญชัยสุข พ.ศ. 2555 - ​2557 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
วัฒนา เมืองสุข พ.ศ. 2548 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ พ.ศ. 2551 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ พ.ศ. 2555 20 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (65 ปี)
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พ.ศ. 2553 - 2554 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (63 ปี)
อุตตม สาวนายน พ.ศ. 2559 -​ 2562 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]