ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ถัดไป พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มกราคม พ.ศ. 2490 (73 ปี)
คู่สมรส วัฒนพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม[1]กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [2] และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ด้านเศรษฐศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติ[แก้]

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 เป็นบุตรของนายเติมศักดิ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา กับนางประสพสาย พึ่งบุญ ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ จาก North East Missouri State University และนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโท MPA. จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33[3]

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา สมรสกับนางวัฒนพร พึ่งบุญ ณ อยุธยา (สกุลเดิม อินทรกฤษณ์) มีบุตร 1 คน

การทำงาน[แก้]

ปีติพงศ์ เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งวิทยากร กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2514 เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วางแผนภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2516 ถึงปี พ.ศ. 2519 ต่อจากนั้นได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนกระทั่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ สปก. ในปี พ.ศ. 2530 และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2533

ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นในปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทั่งในปี พ.ศ. 2539[4] ได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงอีกครั้ง จนในที่สุดได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2547 ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[5]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)[6] นับเป็นประธานกรรมการคนแรกของสถาบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการขององค์การมหาชนอีก 2 แห่ง คือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)[7] และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)[8]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[9]

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เขาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพันธุ์พืช จำนวน 9 ราย[10]
ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เขาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมยาง จำนวน 7 ราย[11] ในปี พ.ศ. 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้งเขาเป็น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
 2. เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 3. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/231/6.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/250/10.PDF
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ก่อนหน้า ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ถัดไป
ยุคล ลิ้มแหลมทอง 2leftarrow.png Emblem of MOAC, Thailand.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
2rightarrow.png พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ