กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Emblem of MOAC, Thailand.png
ตราพระพิรุณทรงนาค
Lanchakon - 033.jpg
ตรารูปแบบเดิม
ที่ทำการ
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2435 (126 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 86,403.6833 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรีว่าการ กฤษฎา บุญราช, รัฐมนตรีว่าการ
ลักษณ์ วจนานวัช
วิวัฒน์ ศัลยกำธร, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ผู้บริหาร อนันต์ สุวรรณรัตน์, ปลัดกระทรวง
บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์[2], รองปลัดกระทรวง
จริยา สุทธิไชยา, รองปลัดกระทรวง
ดุจเดือน ศศะนาวิน, รองปลัดกระทรวง
นำชัย พรหมมีชัย, รองปลัดกระทรวง
ธนิตย์ เอนกวิทย์, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อังกฤษ: Ministry of Agriculture and Cooperatives) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในชื่อ กระทรวงเกษตรพานิชการ มี เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ขณะมีบรรดาศักดิ์ที่พระยาภาสกรวงศ์เป็นเสนาบดีคนแรก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 ได้ยุบรวมกระทรวงเกษตรพานิชการเข้ากับ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พร้อมกับลดฐานะลงเป็นกรม ๆ หนึ่ง ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2442 มีพระบรมราชโองการแยกกรมเกษตรพานิชการออกมาตั้งเป็นกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงเกษตราธิการ มี เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) ขณะมีบรรดาศักดิ์ที่พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์เป็นเสนาบดีคนแรก [3] โดยใช้ หอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นที่ทำการชั่วคราว [4]

ในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบรวมกระทรวงเกษตราธิการเข้ากับ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ใช้ชื่อว่า กระทรวงเกษตรพาณิชยการ ต่อมาวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและอำนาจหน้าที่จากกระทรวงเกษตรพาณิชยการเป็น กระทรวงเศรษฐการ [5]ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 มีประกาศของคณะปฏิวัติ ที่ 216[6]ก่อให้เกิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนแรก ได้แก่ ดร.ปรีดา กรรณสูต

ภารกิจและหน้าที่[แก้]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายนามปลัดกระทรวง[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.แสวง กุลทองคำ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 - 30 กันยายน พ.ศ. 2515
2. ดร.ปรีดา กรรณสูต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 - 9 มกราคม พ.ศ. 2523
2. ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ 10 มกราคม พ.ศ. 2523[7] - 5 มกราคม พ.ศ. 2530[8]
3. จุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 6 มกราคม พ.ศ. 2530 - 30 กันยายน พ.ศ. 2533
4. ดร.ยุกติ สาริกะภูติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 - 30 กันยายน พ.ศ. 2535
5. สมหมาย สุรกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 1 กรกฎาคม 2539[9]
6. ทวีศักดิ์ เสสะเวช 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2539[10] - 30 กันยายน พ.ศ. 2541
7. ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546[11]
8. บรรพต หงษ์ทอง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550[12]
9. ดร.จรัลธาดา กรรณสูต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552[13]
10. นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 30 กันยายน พ.ศ. 2554[14]
11. สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555[15]
12. ชวลิต ชูขจร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 17 กันยายน พ.ศ. 2558[16]
13. ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
14. เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
15. อนันต์ สุวรรณรัตน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีการจัดองค์กรการบริหารในรูปรัฐวิสาหกิจ คือ

ในอดีต

องค์การมหาชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. http://www.dailynews.co.th/politics/346654
 3. พระบรมราชโองการ ตั้งกระทรวงเกษตราธิการแลเปลี่ยนตำแหน่งเสนาบดี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 ตอน 23 หน้า 302 3 กันยายน ค.ศ. 1899
 4. แจ้งความกระทรวงเกษตราธิการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 ตอน 26 หน้า 383 24 กันยายน ค.ศ. 1899
 5. พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงและกรม พุทธศักราช 2476 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 50 ตอน 0 ก หน้า 172 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/145/1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/017/2.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/012/629.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/057/4.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/053/10.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/235/7.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00126741.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/101/12.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/141/1.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/113/11.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/132/4.PDF
 17. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖

ดูเพิ่ม[แก้]

วิกิซอร์ซมี ประวัติตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์