สุชน ชามพูนท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
นายสุชน ชามพูนท
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ดำรงตำแหน่ง
8 กันยายน พ.ศ. 2543 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า ประจวบ ไชยสาส์น
ถัดไป สุธรรม แสงประทุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 (80 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส นางเปรมฤดี ชามพูนท
ศาสนา พุทธ

นายสุชน ชามพูนท ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัย

ประวัติ[แก้]

นายสุชน ชามพูนท เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร[1]

ด้านครอบครัวนายสุชน ชามพูนท สมรสกับนางเปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก

งานการเมือง[แก้]

นายสุชน ชามพูนท เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 12 สมัย เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก[2] ต่อมาจึงเปลี่ยนมาลงสมัครในแบบบัญชีรายชื่อ และแบบสัดส่วน นายสุชน ยังเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร และรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย

เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี[3][4] ต่อมาเขาได้ลาออกจากตำแหน่ง ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]