วงศ์ พลนิกร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วงศ์ พลนิกร
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2462
เสียชีวิต 15 ธันวาคม พ.ศ. 2544 (82 ปี)
พรรค พรรคชาติประชาธิปไตย
คู่สมรส พริ้งพักตร์ พลนิกร

นายวงศ์ พลนิกร (1 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2544) อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย 2 สมัย

ประวัติ[แก้]

วงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต[1]

วงศ์ พลนิกร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2544 สิริอายุรวม 82 ปี[2]

งานการเมือง[แก้]

อดีตเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ที่กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนที่จะเกษียณและได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 2 ครั้ง

วงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชะมะนันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ครม. 40)[3] ต่อมา ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ เช่นเดียวกัน (ครม. 41)[4] และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ครม. 43)[5]

วงศ์ พลนิกร เคยร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองกับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในปี พ.ศ. 2525 และได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตย[6]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

วงศ์ พลนิกร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดหนองคาย สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2528. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2528
 2. ใช่เพียงความทรงจำ : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายวงศ์ พลนิกร ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ. วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545 ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร. 2545
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเล่ม 99 ตอนที่ 154 วันที่ 20 ตุลาคม 2525
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๓, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๓, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๙๒, ๔ มกราคม ๒๕๐๖
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๒๘ ง หน้า ๑๑๗๑, ๕ เมษายน ๒๕๐๓