ข้ามไปเนื้อหา

พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมนูภาณวิมลศาสตร์
(ชม จามรมาน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
ก่อนหน้าพระยาอรรถการีย์นิพนธ์
ถัดไปเลียง ไชยกาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ก่อนหน้าจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ถัดไปหลวงวิจิตรวาทการ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิตพ.ศ. 2522
ศาสนาพุทธ
ลายมือชื่อ

อำมาตย์เอก พระมนูภาณวิมลศาสตร์ นามเดิม ชม จามรมาน เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม

ประวัติ[แก้]

พระมนูภาณวิมลศาสตร์ เคยรับราชการเป็น อธิบดีผู้พิพากษา ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม[1] และเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในพ.ศ. 2490[2]

พระมนูภาณวิมลศาสตร์ ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อพ.ศ. 2491 ในรัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม และพ้นจากตำแหน่งไปหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกครั้ง ในรัฐบาลนายจอมพล แปลก พิบูลสงคราม[4] ในพ.ศ. 2493 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[5] และพ้นจากตำแหน่งหลังจอมพล แปลก พิบูลสงครามทำรัฐประหารตนเอง[6]

ตำแหน่ง[แก้]

  • 10 เมษายน 2462 – เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหลังจากสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตอังกฤษ[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๓/ตอนที่ ๒๔/หน้า ๒๒๑/๒๓ เมษายน ๒๔๘๙ — [เชิงอรรถของ วิกิซอร์ซ].
  2. "วุฒิสภา ชุดที่ ๒ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-05-14.
  3. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 21 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-14.
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พระมนูภาณวิมลศาสตร์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายเลียง ไชยกาล เป็นรัฐนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)
  6. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 22 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2015-05-14.
  7. นักเรียนหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
  8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  9. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์