ข้ามไปเนื้อหา

ศิริ สิริโยธิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศิริ สิริโยธิน
ประธานรัฐสภาไทย และ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2516
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้านายวรการบัญชา
ถัดไปหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
รองประธานรัฐสภาไทย และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ดำรงตำแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
ก่อนหน้าพระประจนปัจจนึก
ถัดไปประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
ดำรงตำแหน่ง
23 มีนาคม พ.ศ. 2497 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
นายกรัฐมนตรีจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้าจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ถัดไปพลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
31 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 12 กันยายน พ.ศ. 2500
นายกรัฐมนตรีจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้าหลวงสุนาวินวิวัฒน์
ถัดไปจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้าร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
ถัดไปทวิช กลิ่นประทุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
21 เมษายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ก่อนหน้าประชุม รัตนเพียร
ถัดไปภิญโญ สาธร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี
ดำรงตำแหน่ง
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
ก่อนหน้าชาย สุอังคะ
ถัดไปดรงค์ สิงห์โตทอง
ประจวบ ศิริวรวาท
เขตเลือกตั้งเขต 1 (2500/1,2500/2,2512)
ดำรงตำแหน่ง
4 เมษายน พ.ศ. 2519 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
ก่อนหน้าประจวบ ศิริวรวาท
ถัดไปคณิน บุญสุวรรณ
เขตเลือกตั้งเขต 2 (2519,2522)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด5 สิงหาคม พ.ศ. 2458
จังหวัดชลบุรี ประเทศสยาม
เสียชีวิต31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 (63 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พรรคการเมืองเสรีมนังคศิลา
สหประชาไทย
ชาติไทย
คู่สมรสคุณหญิงอำไพ ศิริโยธิน

พลตรี ศิริ สิริโยธิน (5 สิงหาคม 2458 - 31 กรกฎาคม 2522) เป็นอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 5 สมัย

ประวัติ[แก้]

พลตรี ศิริ สิริโยธิน เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2458 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ ได้รับปริญญาสังคมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล[1] สมรสกับคุณหญิงอำไพ ศิริโยธิน

งานการเมือง[แก้]

พลตรีศิริ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีครั้งแรก ในการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[2] และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2522 รวม 5 สมัย

พลตรี ศิริ สิริโยธิน ได้รับตำแหน่งทางการเมืองสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10[3] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ[4] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ในรัฐบาลจอมพลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ. 2500[5] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2518[6] ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[7] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งอีกสมัยหนึ่ง[8] แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

เขาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[9]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

พลตรีศิริ สิริโยธิน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดชลบุรี ไม่สังกัดพรรคการเมือง[10]
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคสหประชาไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคชาติไทย

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

พลตรี ศิริ สิริโยธิน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 สิริอายุรวม 63 ปี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2523 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พลตรี ศิริ สิริโยธิน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศต่างๆ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. รัฐสภาสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2522. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2522
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการ (จำนวน ๘ ราย)
 5. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 7. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-11-06.
 8. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2015-06-30.
 9. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๔ ง หน้า ๒๘๐๘, ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๗
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๔๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๑๓
 14. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เก็บถาวร 2022-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๑๘๙, ๗ ตุลาคม ๒๔๗๗
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๕ ตอนที่ ๗๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๐๒, ๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๑
 16. รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๐ จากเว็บไชต์ thaiscouts
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘๕ ง หน้า ๒๘๕๒, ๒๑ ธันวาคม ๒๔๙๗
 18. 18.0 18.1 18.2 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑ ง หน้า ๖๐, ๑ มกราคม ๒๕๐๐
ก่อนหน้า ศิริ สิริโยธิน ถัดไป
แปลก พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
(23 มีนาคม 2497 – 26 กุมภาพันธ์ 2500)
เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(14 มีนาคม 2518 - 12 มกราคม 2519)
ทวิช กลิ่นประทุม