ศิริ สิริโยธิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลตรี
ศิริ สิริโยธิน
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม 2515 – 11 ธันวาคม 2516
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ
ดำรงตำแหน่ง
23 มีนาคม 2497 – 26 กุมภาพันธ์ 2500
นายกรัฐมนตรี จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม – 12 กันยายน 2500
นายกรัฐมนตรี จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
14 มีนาคม 2518 – 12 มกราคม 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน – 23 กันยายน 2519
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน – 6 ตุลาคม 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 สิงหาคม พ.ศ. 2458
จังหวัดชลบุรี ประเทศสยาม
เสียชีวิต 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 (63 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงอำไพ ศิริโยธิน

พลตรี ศิริ สิริโยธิน (5 สิงหาคม 2458 - 31 กรกฎาคม 2522) เป็นอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 5 สมัย

ประวัติ[แก้]

พลตรีศิริ สิริโยธิน เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2458 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ ได้รับปริญญาสังคมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล[1] สมรสกับคุณหญิงอำไพ ศิริโยธิน

พลตรีศิริ สิริโยธิน เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 สิริอายุรวม 63 ปี

งานการเมือง[แก้]

พลตรีศิริ ลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีครั้งแรก ในการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[2] และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2522 รวม 5 สมัย

พลตรีศิริ สิริโยธิน ได้รับตำแหน่งทางการเมืองสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10[3] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ[4] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ ในรัฐบาลจอมพลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เมื่อปี พ.ศ. 2500[5] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2518[6] ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[7] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งอีกสมัยหนึ่ง[8] แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

เขาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[9]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

พลตรีศิริ สิริโยธิน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดชลบุรี ไม่สังกัดพรรคการเมือง[10]
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคสหประชาไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคชาติไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. รัฐสภาสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2522. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2522
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการ (จำนวน ๘ ราย)
 5. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 9. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 11. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 12. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม 86 ตอนที่ 46 วันที่ 27 พฤษภาคม 2512
 14. รายพระนามและนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๐ จากเว็บไชต์ thaiscouts
ก่อนหน้า ศิริ สิริโยธิน ถัดไป
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 2leftarrow.png ตรากระทรวงคมนาคม.png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 12 มกราคม พ.ศ. 2519)
2rightarrow.png ทวิช กลิ่นประทุม