วิวัฒน์ ศัลยกำธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิวัฒน์ ศัลยกำธร
ป.ม., ท.ช., ต.ภ., ภ.ป.ร.4
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน 2560 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ชุติมา บุณยประภัศร
ถัดไป ธรรมนัส พรหมเผ่า
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
ประภัตร โพธสุธน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 มีนาคม พ.ศ. 2497 (68 ปี)
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

วิวัฒน์ ศัลยกำธร เกิดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2497 เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วิวัฒน์เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงสู่การปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนามนุษย์ ในขณะเดียวกันภารกิจสำคัญอีกประการได้แก่การขับเคลื่อน “หลักกสิกรรมธรรมชาติ” ผ่านการบ่มเพาะหลักคิดและหลักปฏิบัติผ่าน “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง” จังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า มาฟื้นฟูระบบนิเวศจนสามารถพลิกฟื้นดินดานสร้างระบบนิเวศที่สมดุลต่อระบบการผลิตภาคการเกษตร พัฒนาสู่ชุมชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่การสร้างแบบอย่างใหม่ของการศึกษาวิถีไทยในอนาคตด้วยการนำ “บวร-บ้าน วัด โรงเรียน” กลับสู่การบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ในนาม “ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย” ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายวิวัฒน์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, มัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร, ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน[1]

นายวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการ คือ ผู้อำนวยการกองประเมินผลงาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักนายกรัฐมนตรี ลาออกมาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เป็นจริง

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในขณะเดียวกับได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับหลายหน่วยงาน/องค์กร เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมนอกเหนือจากด้านการเกษตร อาทิ ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจการบริการ ฯลฯ

ในปี 2543 นายวิวัฒน์เคยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนาม "กลุ่มกรุงเทพสามัคคี" แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ประวัติการทำงาน[แก้]

ประวัติและรางวัลที่ได้รับ[แก้]

 • ปี ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • ปี ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเหรียญตราส่วนพระองค์ คือเหรียญฯรัตนาภรณ์
 • ปี ๒๕๔๖ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน

ด้านการเกษตร จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

 • ปี ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตรอินทรีย์ จากชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย
 • ปี ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคลครั้งที่๙ (ปี ๒๕๕๐)
 • ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลคนดีมีคุณธรรม อ.บ้านบึง จากสมัชชาคุณธรรม จังหวัดชลบุรี
 • ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัล “คนดีศรีราม” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี ๒๕๕๐ ได้รับรางวัล “คนดีตามรอยพ่อ” จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี ๒๕๕๑ ได้รับรางวัล “คนดีศรีนวล” จากสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ
 • ปี ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลเกียรติยศ งานคนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่๑ จัดโดยบริษัททีวีบูรพา จำกัด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ผลงาน[แก้]

ผลงานละคร[แก้]

ปี พ.ศ. เรื่อง ออกอากาศ บทบาท หมายเหตุ
2559 แผ่นดินนี้มีรัก ช่อง 5 อาจารย์ยักษ์
ตามรอยพระราชาจากภูผาสู่มหานที ช่อง 5 อาจารย์ยักษ์
ฝายน้ำใจ ช่อง 5 อาจารย์ยักษ์

อ้างอิง[แก้]

 1. "บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.อีสาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-01-05. สืบค้นเมื่อ 2010-11-18.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๒, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๙๑, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๓, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๒ กันยายน ๒๕๒๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๒ ข หน้า ๖๕, ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙
ก่อนหน้า วิวัฒน์ ศัลยกำธร ถัดไป
ชุติมา บุณยประภัศร 2leftarrow.png Emblem of MOAC, Thailand.png
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน 2560 – 10 กรกฎาคม 2562)
2rightarrow.png ธรรมนัส พรหมเผ่า
มนัญญา ไทยเศรษฐ์
ประภัตร โพธสุธน