ทศพร มูลศาสตรสาทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทศพร มูลศาสตรสาทร
ม.ว.ม., ป.ช.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี ชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 (62 ปี)

นายทศพร มูลศาสตรสาทร (ชื่อเล่น : ป๋อ) อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูตู สาธารณรัฐโมซัมบิก อดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อดีตกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ[1] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ 2 สมัย สังกัดพรรคความหวังใหม่

ประวัติ[แก้]

ทศพร เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 เป็นบุตรของนายพิศาล มูลศาสตรสาทร อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรี กับคุณหญิงมะลิ สำเร็จการศึกษาทางด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา[2]

การทำงาน[แก้]

นายทศพร รับราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งต่างๆ ในกระทรวงการต่างประเทศ เช่น ผู้อำนวยการกอง นักการทูต และเป็นกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[3] ต่อมาเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง และเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูตู สาธารณรัฐโมซัมบิก ก่อนเกษียณอายุราชการ

งานการเมือง[แก้]

นายทศพร ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งซ่อม พ.ศ. 2539 แทนนายพิศาล มูลศาสตรสาทร บิดา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ต่อมาได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดสุรินทร์ สังกัดพรรคความหวังใหม่ และเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[4] แทนนายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร ขณะนั้นเขามีอายุ 36 ปี

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 1 สังกัดพรรคความหวังใหม่ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง หลังจากนั้นเขาจึงได้กลับเข้ารับราชการตามเดิม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย]
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลใหญ่ประจำเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (นายทศพร มูลศาสตรสาทร)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๑๙, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2022-02-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๓๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ เก็บถาวร 2022-11-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๖๙, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔