กอปร กฤตยากีรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กอปร กฤตยากีรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กันยายน พ.ศ. 2482 (80 ปี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอปร กฤตยากีรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน และเป็นอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]

ประวัติ[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอปร กฤตยากีรณ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2505 ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์เช่นเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอปร กฤตยากีรณ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การซิมิโอ ในปี พ.ศ. 2517-2520 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2532 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.49)[2]

เขาได้รับแต่งตั้งเป็นอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเป็นคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ[3]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]