ข้ามไปเนื้อหา

กอปร กฤตยากีรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กอปร กฤตยากีรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้ากิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
ถัดไปปรีชา มุสิกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 กันยายน พ.ศ. 2482 (84 ปี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กอปร กฤตยากีรณ เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เป็นอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] และเป็นรองประธานกรรมการบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)[2]

ประวัติ[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอปร กฤตยากีรณ เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2482 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2505 ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์เช่นเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน[แก้]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอปร กฤตยากีรณ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การซิมิโอ ในปี พ.ศ. 2517-2520 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2532 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.49)[3]

เขาได้รับแต่งตั้งเป็นอุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)[4] และเป็นคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ[5]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. นำสินประกันภัย ร่วมต่อต้านการทุจริต
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  4. “ดร.ยงยุทธ-ดร.กอปร” ขึ้นแท่น “แคนดิเดต” รมว.วิทย์
  5. "มติคระรัฐมนตรี วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2021-09-06.
  6. คำสั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ๘๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (๑. นายกอปร กฤตยากีรณ ๒. นายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร)
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๖๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2015-04-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๙, ๙ มกราคม ๒๕๕๘