สมภพ อมาตยกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมภพ อมาตยกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ดร.สมภพ อมาตยกุล กรรมการในคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ[1]ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ประวัติ[แก้]

สมภพ อมาตยกุล เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนถึงชั้นปีที่ 3 จากนั้นจึงย้ายมาศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย International Management Certificate Columbia จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาพาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เขาได้รับ General Management Certificate จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ด้วย[2]

การทำงาน[แก้]

สมภพ อมาตยกุล เป็นนักธุรกิจชาวไทย เคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด[3] ต่อมาเขาเข้ามามีบทบาททางการเมือง โดยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[4] และเขาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)[5][6] เมื่อปี พ.ศ. 2557

สมภพ อมาตยกุล เป็นรองประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2554-2556[7]

สมภพ อมาตยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ[8]ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688983
 2. http://www.hri.tu.ac.th/top100/top100book52.pdf[ลิงก์เสีย]
 3. สมภพ อมาตยกุล ในสถานการณ์ "สมองไหล" ที่ไอบีเอ็ม?!![ลิงก์เสีย]
 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-12-27. สืบค้นเมื่อ 2020-09-07.
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน
 7. "คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย วาระปี 2554 - 2556" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-03-24. สืบค้นเมื่อ 2013-06-25.
 8. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688983
 9. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๘,๙๓๔ ราย]" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-10-11. สืบค้นเมื่อ 2013-08-09.
 10. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖]" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-20. สืบค้นเมื่อ 2013-08-09.
 11. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2013-06-30.
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์