สมภพ อมาตยกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมภพ อมาตยกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ดร.สมภพ อมาตยกุล กรรมการในคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ[1]ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ประวัติ[แก้]

สมภพ อมาตยกุล เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนถึงชั้นปีที่ 3 จากนั้นจึงย้ายมาศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย International Management Certificate Columbia จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาพาณิชยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เขาได้รับ General Management Certificate จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ด้วย[2]

การทำงาน[แก้]

สมภพ อมาตยกุล เป็นนักธุรกิจชาวไทย ต่อมาเขาเข้ามามีบทบาททางการเมือง โดยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[3] และเขาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)[4] เมื่อปี พ.ศ. 2557

สมภพ อมาตยกุล เป็นรองประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2554-2556[5]

สมภพ อมาตยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ[6]ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688983
  2. http://www.hri.tu.ac.th/top100/top100book52.pdf
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน
  5. คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย วาระปี 2554 - 2556
  6. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688983
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๘,๙๓๔ ราย]
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖]
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์