มนูญ บริสุทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มนูญ บริสุทธิ์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2512
ก่อนหน้าศริ เพ็ชรบุล
ถัดไปพลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศักดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด21 มิถุนายน พ.ศ. 2451
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอท่าพี่เลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี
เสียชีวิต18 สิงหาคม พ.ศ. 2521 (70 ปี)
ลายมือชื่อ

มนูญ บริสุทธิ์ เป็นนักการเมืองชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1 เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี (คนแรก) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประวัติ[แก้]

มนูญ บริสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2451 ที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอท่าพี่เลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายทองอยู่ กับนางทองคำ บริสุทธิ์ มีพี่น้องรวม 6 คน เป็นน้องชาย นาย สนิท บริสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 4 จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สอบได้เป็นเนติบัณฑิตลำดับที่หนึ่ง ในขณะที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 19 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2470 และจบการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4

การทำงาน[แก้]

มนูญ บริสุทธิ์ เป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนแรกภายใต้โครงสร้างที่มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประจำแต่เพียงฝ่ายเดียว[1] ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 จนถึงปี พ.ศ. 2512 เป็นเวลากว่า 10 ปีในการดำรงตำแหน่งนี้

มนูญ บริสุทธิ์ เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี ในปี พ.ศ. 2476 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม[2] ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 จึงลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และต่อในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2513 ได้มีการปรับคณะรัฐมนตรี เขาจึงไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม แทนพลโท อัมพร ศรีไชยยันต์ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม[3] จนกระทั่งในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกัน จอมพลถนอม กิตติขจร ทำการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลของตนเอง

ในปี พ.ศ. 2516 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4] และเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2517[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติความเป็นมา[ลิงก์เสีย]จากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (พลเอก กฤษณ์ สีวะรา พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ นายมนูญ บริสุทธิ์ นายอภัย จันทวิมล นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์)
 4. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2019-09-20.
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (๓๐ ราย)
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๑๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙, ๔ มกราคม ๒๕๐๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๔๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน เก็บถาวร 2022-10-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๑ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๙๕๑, ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๘๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2022-11-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๖๙ ง หน้า ๑๖๙๓, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๑๑, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๕ ง หน้า ๘๘๒, ๑๙ มีนาคม ๒๕๑๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 80 ตอนที่ 41 หน้า 1318, 30 เมษายน 2506
 14. 14.0 14.1 14.2 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 84 ตอนที่ 66 ฉบับพิเศษ หน้า 14, 14 กรกฏาคม 2510