วิเชียร วัฒนคุณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศาสตราจารย์พิเศษ
วิเชียร วัฒนคุณ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า สวัสดิ์ คำประกอบ
ถัดไป สุวิทย์ คุณกิตติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 สิงหาคม พ.ศ. 2473
เสียชีวิต 22 มีนาคม พ.ศ. 2557 (83 ปี)
คู่สมรส เรณู วัฒนคุณ

ศาสตราจารย์พิเศษ วิเชียร วัฒนคุณ ( 9 สิงหาคม พ.ศ. 2473 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2557[1])เป็นนักการทูตชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน 2 สมัย[2][3] และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อานันท์ 1) เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส[4] และเป็นบุคคลที่เสนอชื่อนายปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก[5]

ศาสตราจารย์พิเศษ วิเชียร วัฒนคุณ หรือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิเชียร วัฒนคุณ จบการศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และปริญญาตรีธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[6]

วิเชียร วัฒนคุณ สมรสกับ เรณู วัฒนคุณ บุตรีของพลเรือโท ศรี ดาวราย และหม่อมราชวงศ์อบลออ ดาวราย[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี หม่อมหลวงอิษฎากร เกษมศรี และศาสตราจารย์วิเชียร วัฒนคุณ ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  4. รายนามเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  5. ดร.วิเชียร วัฒนคุณ ผู้ยืนยันเสนอชื่อท่านปรีดีต่อยูเนสโก
  6. ศาสตราจารย์พิเศษ
  7. ระลึกถึงคุณเรณู วัฒนคุณ
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)
  9. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐ เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๙ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔