ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขุนคงฤทธิศึกษากร
(ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
30 มิถุนายน พ.ศ. 2498 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
26 มิถุนายน พ.ศ. 2497 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2498
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
16 มกราคม พ.ศ. 2493 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ดำรงตำแหน่ง
31 มีนาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2500
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 มกราคม พ.ศ. 2442
เสียชีวิต26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 (70 ปี)
คู่สมรสเที่ยง คงฤทธิศึกษากร
บุตร4 คน

ว่าที่รองอำมาตย์ตรี[1] ขุนคงฤทธิศึกษากร[2][3][4][5] นามเดิม ปาน ณรงค์ฤทธิ์[6] เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 6 สมัย

ประวัติ[แก้]

ขุนคงฤทธิศึกษากร นามเดิม ปาน ณรงค์ฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2442 เป็นชาวอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

การทำงาน[แก้]

ขุนคงฤทธิศึกษากร ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา สมัยแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489 และได้รับเลือกตั้งอีกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2491 และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี[7][8] ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2492 ต่อมาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2495 และได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างปี พ.ศ. 2497 ถึงปี พ.ศ. 2500

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ได้รับเลือกตั้ง[9]ในสังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[10][11] ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และได้รับเลือกตั้งอีกในการเลือกตั้งปีเดียวกัน[12] และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2513 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานยศพลเรือน, เล่ม ๔๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๕๐๐, ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๑
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ออกประทวนบรรดาศักดิ์ตั้งข้าราชการ, เล่ม ๔๗ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๑๖๙, ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๗๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ข้าราชการกราบถวายบังคมลาออกจากบรรดาศักดิ์, เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๑๙ ง หน้า ๕๘๐, ๒๔ มีนาคม ๒๔๘๕
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการกลับมีบรรดาศักดิ์, เล่ม ๖๒ ตอนที่ ๑๖ ง หน้า ๔๐๔, ๒๐ มีนาคม ๒๔๘๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ราชทินนามเป็นชื่อสกุล, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๒๙ ง หน้า ๙๖๒, ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานยศเสือป่า, เล่ม ๔๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๐๗๒, ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๗
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
 8. "คณะที่ 22 - The Secretariat of the Cabinet, THAILAND". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-04. สืบค้นเมื่อ 2016-04-06.
 9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 10. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 11. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-02-14. สืบค้นเมื่อ 2016-04-06.
 12. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ, เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๑๒, ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๗๙
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำตักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๖๑ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๙๖๐, ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๘๗
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๖๑ ตอนที่ ๖๐ ง หน้า ๑๘๙๒, ๒๖ กันยายน ๒๔๘๗
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๖๗ ง หน้า ๑๗๐๒, ๒ กรกฎาคม ๒๕๐๖