พรชัย รุจิประภา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรชัย รุจิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ถัดไปอุตตม สาวนายน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 เมษายน พ.ศ. 2495 (72 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสอุษา รุจิประภา

พรชัย รุจิประภา เป็น ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และอดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติ[แก้]

พรชัย รุจิประภา เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2495 เป็นบุตรของนายเทียม กับนางทวี รุจิประภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอุตสาหกรรมเกษตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

พรชัย สมรสกับนางอุษา รุจิประภา (สกุลเดิม เพิ่มพูน) เลขานุการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

การทำงาน[แก้]

พรชัย รุจิประภา เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2542[2] เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 3 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2546[3] และเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549[4] ในช่วงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ระหว่างดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เขาเป็นกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เขาดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2553[5]เขาพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากได้รับการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากนั้นจึงโอนมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[6] ในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[7] กระทั่งพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพรชัย รุจิประภา, นายโกมล ชื่นชม)
 3. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพรชัย รุจิประภา ระดับ ๑๐ สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-10-25. สืบค้นเมื่อ 2014-09-10.
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพรชัย รุจิประภา)
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/E/045/3.PDF
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพรชัย รุจิประภา)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 8. พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2021-05-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๐ ตอนทีี ๖ ข หน้า ๒๐๐, ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖
ก่อนหน้า พรชัย รุจิประภา ถัดไป
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558)
อุตตม สาวนายน