รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png
เครื่องหมายราชการกระทรวงวัฒนธรรม
Itthiphol Kunplome by Trisorn Triboon D85 5978.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อิทธิพล คุณปลื้ม

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วาระ4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม
สถาปนาพ.ศ. 2495 (ครั้งแรก)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 2)
เว็บไซต์http://www.m-culture.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Ppiboon.jpg จอมพล ป. พิบูลสงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
2 พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน).jpg พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ
(พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
3 หลวงยุทธศาสตร์โกศล.jpg พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ศาสตระรุจิ)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 16 กันยายน พ.ศ. 2500
4 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล2.jpg หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 21 กันยายน พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
ถูกยุบเลิกไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2501 และได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2545
1
(1)
นางอุไรวรรณ เทียนทอง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
2 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 มกราคม พ.ศ. 2548
1
(2)
นางอุไรวรรณ เทียนทอง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
3 Surakiart Sathirathai 20050915.jpg นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการ)
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
6 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
7 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 24 กันยายน พ.ศ. 2551 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
8 นายธีระ สลักเพชร 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
9 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
10 นางสุกุมล คุณปลื้ม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
11 Sontaya Kunplome.jpg นายสนธยา คุณปลื้ม 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
12 วีระ โรจน์พจนรัตน์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
13 Itthiphol Kunplome by Trisorn Triboon D85 5978.jpg อิทธิพล คุณปลื้ม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม[แก้]

  • หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (28 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500), (31 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500)
  • เผชิญ นิมิบุตร (23 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500), (1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]