รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
Seal of the Ministry of Culture of Thailand.svg
เครื่องหมายราชการกระทรวงวัฒนธรรม
Itthiphol Kunplome by Trisorn Triboon D85 5978.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อิทธิพล คุณปลื้ม

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งแปลก พิบูลสงคราม
สถาปนา24 มีนาคม พ.ศ. 2495 (ครั้งแรก)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 2)
เว็บไซต์http://www.m-culture.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม[แก้]

ยุคที่ 1 (2495 - 2501)[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Luang Phibul.jpg จอมพล ป. พิบูลสงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
2 สส-สุนาวินวิวัฒน์.jpg พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ
(พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
3 Prayoon Yutthasartkosol.jpg พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ศาสตระรุจิ)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 16 กันยายน พ.ศ. 2500
4 ปิ่น มาลากุล.jpg หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 21 กันยายน พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

ยุคที่ 2 (2545 - ปัจจุบัน)[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นางอุไรวรรณ เทียนทอง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
2 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 มกราคม พ.ศ. 2548
1
(2)
Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นางอุไรวรรณ เทียนทอง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
- Surakiart Sathirathai 20050915.jpg นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการ)
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
3 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
4 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
5 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์.jpg นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
6 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 24 กันยายน พ.ศ. 2551 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
7 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าประ - Flickr - Abhisit Vejjajiva (1).jpg นายธีระ สลักเพชร 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
8 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
9 Symbol of Ministry of Culture, Kingdom of Thailand.png นางสุกุมล คุณปลื้ม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
10 Sontaya Kunplome.jpg นายสนธยา คุณปลื้ม 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
11 THE ICONSIAM ETERNAL PROSPERITY CHINESE NEW YEAR 2019 (7).jpg วีระ โรจน์พจนรัตน์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
12 Itthiphol Kunplome by Trisorn Triboon D85 5978.jpg อิทธิพล คุณปลื้ม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม[แก้]

  • หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (28 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500), (31 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500)
  • เผชิญ นิมิบุตร (23 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500), (1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501)

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ 11 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
ไขศรี ศรีอรุณ พ.ศ. 2549 - 2551 29 มกราคม พ.ศ. 2480 (86 ปี)
อุไรวรรณ เทียนทอง พ.ศ. 2545 -​ 2546, 2548 - 2549 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2485 (80 ปี)
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พ.ศ. 2551 7 มกราคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
วีระ โรจน์พจนรัตน์ พ.ศ. 2557 -​ 2562 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พ.ศ. 2551 27 มิถุนายน พ.ศ. 2497 (68 ปี)
นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พ.ศ. 2553 - ​2554 30 เมษายน พ.ศ. 2500 (65 ปี)
ธีระ สลักเพชร พ.ศ. 2551 - 2553 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (65 ปี)
วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พ.ศ. 2551 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 (63 ปี)
สนธยา คุณปลื้ม พ.ศ. 2555 -​ 2557 10 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (59 ปี)
อนุรักษ์ จุรีมาศ พ.ศ. 2546 - 2548 3 สิงหาคม พ.ศ. 2503 (62 ปี)
สุกุมล คุณปลื้ม พ.ศ. 2554 - 2555 25 กันยายน พ.ศ. 2518 (47 ปี)


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]