วิจิตร สุขมาก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก
วิจิตร สุขมาก
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า พลเอก บรรจบ บุนนาค
ถัดไป พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (89 ปี)
คู่สมรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา สุขมาก
ศาสนา พุทธ

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก วิจิตร สุขมาก[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2524 ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า[2]
 • พ.ศ. 2528 เจ้ากรมการรักษาดินแดน[3]
 • พ.ศ. 2530 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด[4]
 • พ.ศ. 2531 ประจำกองบัญชาการทหารสูงสุด[5]
 • พ.ศ. 2533 รองเสนาธิการทหาร[6]
 • พ.ศ. 2535 เสนาธิการทหาร[7]
 • พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ และแต่งตั้งนายทหารพิเศษ เล่ม ๑๑๐ ตอน ๒๔ ราชกิจจานุเบกษา ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๙๘ ตอน ๑๕๗ ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๒ ตอน ๑๓๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๔ ตอน ๑๘๘ ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๕ ตอน ๑๔๑ ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๗ ตอน ๖๐ ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๐๙ ตอน ๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)