กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตรากระทรวงทรัพยากรHD.png
ที่ทำการ
ไทย 92 ซอยพหลโยธิน 7 (อารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (19 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 11,294.5960 ล้านบาท (พ.ศ. 2562)[1]
รัฐมนตรี นายวราวุธ ศิลปอาชา, รัฐมนตรี
ผู้บริหารหลัก จตุพร บุรุษพัฒน์ [2], ปลัดกระทรวง
อรนุช หล่อเพ็ญศรี, รองปลัดกระทรวง
ปิ่นสักก์ สุรัสวดี, รองปลัดกระทรวง
จงคล้าย วรพงศธร, รองปลัดกระทรวง
เฉลิมชัย ปาปะทา, รองปลัดกระทรวง
เว็บไซต์
www.mnre.go.th

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อังกฤษ: Ministry of Natural Resources and Environment) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติ[แก้]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[3] หมวด 9 ตามมาตรา 22 กำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการตามมาตรา 23 ดังต่อไปนี้

  • สำนักงานรัฐมนตรี
  • สำนักงานปลัดกระทรวง
  • กรมควบคุมมลพิษ
  • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • กรมทรัพยากรธรณี
  • กรมทรัพยากรน้ำ
  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[4] ส่วนที่ 8 มาตรา 57 ถึง มาตรา 70

ต่อมาเมื่อมี พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้ง นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็น รองประธานกรรมการใน คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562[5]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหน่วยงานระดับกรมในสังกัด 11 หน่วยงาน ได้แก่

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

องค์การมหาชน[แก้]

รายนามปลัดกระทรวง[แก้]

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547
2. ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550
3. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่) [6]
4. โชติ ตราชู 6 กันยายน พ.ศ. 2553 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
5. มิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ [7] 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
6. นายกองตรี ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส [8] 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559
7. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา [9] 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562
8. จตุพร บุรุษพัฒน์ [10] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]