วัชระ พรรณเชษฐ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัชระ พรรณเชษฐ์
ป.ช., ป.ม.
ผู้แทนการค้าไทย
ดำรงตำแหน่ง
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (61 ปี)
กรุงเทพมหานคร
พรรค ประชาธิปัตย์
คู่สมรส นวลพรรณ ล่ำซำ (2536-2547)
ศาสนา พุทธ

วัชระ พรรณเชษฐ์ ​อดีตผู้แทนการค้าไทย อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี ในรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตเลขาธิการพรรคเพื่อแผ่นดิน และเป็นทายาทกลุ่มสิทธิผล ผู้จำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ของไทย

ประวัติ[แก้]

วัชระ พรรณเชษฐ์ หรือ ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ เกิดวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ ร้อยโทอนันต์ พรรณเชษฐ์ และ นางกัลยาณี พรรณเชษฐ์ วัชระเคยเป็นหนึ่งในผู้บริหารพรรคไทยรักไทยเคยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มี นายพินิจ จารุสมบัติ เป็นรัฐมนตรีว่าการใน (คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย) ที่มี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งถือว่าตรงกับความถนัด ที่ ดร.วัชระ อยู่ในธุรกิจรถยนต์รายใหญ่มาก่อน และรัฐบาลขณะนั้นมีโครงการผลักดันประเทศไทยให้เป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์ทางอุตสาหกรรมที่สำคัญของรัฐบาลทักษิณ

ต่อมาภายหลัง รัฐประหาร พ.ศ. 2549 วัชระ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และต่อมาได้เข้าร่วมกับ พรรคเพื่อแผ่นดิน ที่มี นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นหัวหน้าพรรค

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

วัชระ พรรณเชษฐ์ เป็นบุตรของ ร้อยโทอนันต์และนางกัลยาณี พรรณเชษฐ์ มีน้องสาวคนเดียว ชื่อ ดร.วัชรี พรรณเชษฐ์ วัชระ เคยสมรสกับ นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้บริหารเมืองไทยประกันภัย และผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ มีบุตรสาวด้วยกันคือ นวลวรรณ พรรณเชษฐ์ (น้องปราง) แต่ต่อมาได้หย่าร้างจากกัน เมื่อปลายปี พ.ศ. 2547

การศึกษา[แก้]

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางราชการ[แก้]

 • กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย 5 ปี
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี)
 • ผู้แทนในสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเบค APEC Business Adystory Council
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมมาธิการ การพาณิชย์สภาผู้แทนราษฏร
 • กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2533-2535)

ประวัติการดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง[แก้]

 • ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทัพพะรังสี)
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านยุทธศาสตร์ และการลงทุน
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (นายสุรเกียรติ เสถียรไทย)
 • ประธานที่ปรึกษา ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ธันวาคม 2545)
 • กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ตั้งแต่ พ.ศ. 2544)
 • กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2533-2535)
 • กรรมการหอการค้าไทย แต่งตั้ง พ.ศ. 2536
 • กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย (ตั้งแต่ พ.ศ. 2541)
 • กรรมการบริหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย / กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • กรรมการคณะกรรมการการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.)
 • ประธานอำนวยการ APECCEO SUMMIT 2003
 • ผู้แทนในสภาที่ปรึกษาด้านธุรกิจเอเปค (APEC Business Adystory Council)
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการพาณิชย์สภาผู้แทนราษฏร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2544)
 • ประธานองค์กร YOUNG PRESIDENT ORGANIZATION (YPO) แห่งประเทศไทย

ผู้แทนการค้าไทย[แก้]

ในปี พ.ศ. 2552 ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์ ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้แทนการค้าไทย (ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี) ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[1]

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางธุรกิจ[แก้]

 • กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร บริษัทสิทธิผลเซลล์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มสิทธิผลโฮลดิ้ง จำกัด (ด้านอสังหาริมทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ค้าปลีก ลงทุน ฯลฯ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 130/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (นายวัชระ พรรณเชษฐ์ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2022-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๓๘, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ เก็บถาวร 2022-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๗๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]