โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)
โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์
ถัดไป สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ถัดไป สุวิทย์ คุณกิตติ
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน พ.ศ. 2539 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้า ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์
ถัดไป กร ทัพพะรังสี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี ชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้า ทนง พิทยะ
ถัดไป ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 22 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า พินิจ จันทรสุรินทร์
ถัดไป นิพนธ์ พร้อมพันธุ์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
22 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี สุจินดา คราประยูร
ก่อนหน้า สถาพร กวิตานนท์
ถัดไป วิทย์ รายนานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2486
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (73 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส ยุพนา ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ศาสนา พุทธ

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [1] และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอกสุจินดา คราประยูร) อดีตรัฐมนตรีอีกหลายสมัย และอดีตประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ[2]

ประวัติ[แก้]

โฆสิต เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2486

การศึกษา[แก้]

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ เกิดและโตที่ย่านบางลำพู กรุงเทพมหานคร[3] จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2506 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการคลัง (เกียรตินิยม) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2508 จบปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และเข้ารับการอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2531

การทำงาน[แก้]

เริ่มทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ประจำธนาคารโลก ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ต่อมาจึงกลับมารับราชการจนได้รับตำแหน่งสูงสุดคือ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยการรับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอกสุจินดา คราประยูร) ในปี พ.ศ. 2535[4] และรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน[5] และรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง ในรัฐบาลของนายอานันท์ พ.ศ. 2535[6]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 จึงได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา แทนนายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ และตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[7] แทนนายทนง พิทยะ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2542 จึงได้เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ

นายโฆสิต กลับเข้าสู่งานการเมืองอีกครั้ง ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ โดยรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[8] และได้รับแต่งตั้งให้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แทนนายสิทธิชัย โภไคยอุดม ซึ่งลาออกจากตำแหน่งจากกรณีการถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550[9][10]

นายโฆสิต เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี พ.ศ. 2539[11]

ถึงแก่อสัญกรรม[แก้]

นายโฆสิต ถึงแก่อสัญกรรม ด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อายุ 73 ปี โดยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชทานน้ำหลวง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 2. "ธนาคารกรุงเทพ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-06-22. สืบค้นเมื่อ 2015-08-04.
 3. หน้า 5, โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (3) อยู่ที่ไหนไม่เคยลืมคนจน. "เหะหะพาที" โดย ซูม. ไทยรัฐปีที่ 67 ฉบับที่ 21323: วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก
 4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๒/๒๕๓๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์)
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 9. ""สิทธิชัย" ยื่นลาออก 30 ก.ย.นี้ ยันไม่หวนคืนการเมืองแน่". ผู้จัดการออนไลน์. 21 กันยายน 2007.
 10. "พระราชบัญญัติ การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓". ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๑. ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓.
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๑๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑๑, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔


ก่อนหน้า โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ถัดไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 2leftarrow.png Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ
(ครม.56)

(28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 28 มกราคม พ.ศ. 2551)
2rightarrow.png สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 2leftarrow.png รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายสังคม
(ครม.56)

(9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550)
2rightarrow.png ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
ทนง พิทยะ 2leftarrow.png Seal of the Ministry of Finance (Thailand).png
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.52)
(24 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540)
2rightarrow.png ธารินทร์ นิมมานเหมินท์