รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg
ตรากระทรวง
Flag of the Minister of Justice of Thailand (1939).svg
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
วิษณุ เครืองาม
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ
ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
สถาปนาพ.ศ. 2434
เว็บไซต์MOJ.go.th

รายพระนาม รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม / รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Prince Svastivatana Visishta.jpg พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ พ.ศ. 2434 พ.ศ. 2437
2 Prince Phichit Prichakon.jpg พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร พ.ศ. 2437 พ.ศ. 2439
3 ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พ.ศ. 2439 พ.ศ. 2453[1]
4 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร.jpg หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร พ.ศ. 2453 พ.ศ. 2455
5 เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร.jpg พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (หม่อมราชวงศ์ลพ สุทัศน์) พ.ศ. 2455 พ.ศ. 2469[2]
6
(1)
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี (จิตร ณ สงขลา) พ.ศ. 2471 พ.ศ. 2475[3]

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี เต็มตัว.jpg พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
2
(1-3)
Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) 4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 1 กันยายน พ.ศ. 2476[4]
1 กันยายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
3 La-o Krairoek (1).jpg เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) 7 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
4
(2)
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
5
(1,2)
Thawal Thamrong Navaswadhi.jpg นายนาวาเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
4
(3)
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 11 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
6 ดิเรก ชัยนาม2.jpg ดิเรก ชัยนาม 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
7 Thongdee Nolratsuwat.jpg พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์) 13 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
4
(4)
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภาพจากอัสสัมชัญอุโฆษสมัย (1982).jpg เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร์ ณ สงขลา)
14 31 มกราคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
8 หลวงชำนาญนิติเกษตร.jpg หลวงชำนาญนิติเกษตร
(อุทัย แสงมณี)
15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
5
(3-5)
Thawal Thamrong Navaswadhi.jpg พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490[5]
18 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490[6]
รัฐประหาร โดยจอมพล ผิน ชุณหะวัณ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
9 Seni Pramoj in 1945.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 19 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
10
(1)
อรรถการีย์นิพนธ์.jpg พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 20 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
11
(1,2)
สว-พระมนูภาณวิมลศาสตร์.jpg พระมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) 21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493
12
(1)
เลียง ไชยกาล.jpg เลียง ไชยกาล 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 11 มกราคม พ.ศ. 2494
13
(1,2)
Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 11 มกราคม พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
14
(1,2)
Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) 24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 24 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496[7]
15 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
12
(2)
เลียง ไชยกาล.jpg เลียง ไชยกาล 26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ นำโดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
10
(2,3)
อรรถการีย์นิพนธ์.jpg พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 27 21 กันยายน พ.ศ. 2500 1 มกราคม พ.ศ. 2501
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 31 มกราคม พ.ศ. 2501
16 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg พระดุลยพากย์สุวมันต์ (บิณฑ์ ปัทมัษฐาน) 28 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
คณะปฏิวัติ นำโดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
10
(4,5)
อรรถการีย์นิพนธ์.jpg พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 29 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
17 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์) 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารแห่งชาติ นำโดยจอมพล ถนอม กิตติขจร 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
18 กมล วรรณประภา 1959.jpg กมล วรรณประภา 32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
19 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg ประกอบ หุตะสิงห์ 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
20 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg กิตติ สีหนนทน์ 34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
21 เทียมไชยนันทน์.jpg เทียม ไชยนันทน์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
22 สส-ใหญ่ศวิต.jpg ใหญ่ ศวิตชาติ 36 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
23 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์.jpg บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 20 เมษายน พ.ศ. 2519
24 Prasit Kanchanawat.jpg ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519 25 กันยายน พ.ศ. 2519
25
(1)
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg ชวน หลีกภัย 38 25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
26 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg เสมา รัตนมาลัย 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
คณะปฏิวัติ นำโดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
27
(1,2)
สุธรรม ภัทราคม 1935.jpg สุธรรม ภัทราคม 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
28 นายรัตน์ ศรีไกรวิน.jpg รัตน์ ศรีไกรวิน 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
25
(2)
Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg ชวน หลีกภัย 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
29 ประมวลภาพ "งานทำบุญครบรอบ ๖๖ ปี" ของการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ 06.jpg มารุต บุนนาค 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
30 พิภพ อะสีติรัตน์.jpg พิภพ อะสีติรัตน์ 43 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
31 สอาด ปิยวรรณ.jpg สอาด ปิยวรรณ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
32 จำรัส มังคลารัตน์.jpg พลตำรวจโท จำรัส มังคลารัตน์ 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
33 The Vice President and the Chairman, Rajya Sabha Shri Bhairon Singh Shekhawat meets a Parliamentary delegation of Thailand led by Mr. Uthai Pimchaichon in New Delhi on July 13, 2004.jpg อุทัย พิมพ์ใจชน 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
34 ประภาศน์ อวยชัย.jpg ประภาศน์ อวยชัย 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
35 สส-สวัสดิ์ (คำ).jpg สวัสดิ์ คำประกอบ 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
36 นายวิเชียร วัฒนคุณ.jpg วิเชียร วัฒนคุณ 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
37
(1)
Suwit Khunkitti.jpg สุวิทย์ คุณกิตติ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กันยายน พ.ศ. 2536
38 ไสว พัฒโน.jpg ไสว พัฒโน 50 23 กันยายน พ.ศ. 2536 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
39 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
37
(2)
Suwit Khunkitti.jpg สุวิทย์ คุณกิตติ 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
40 Suthas Ngernmuen.jpg สุทัศน์ เงินหมื่น 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
41
(1)
Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg พงศ์เทพ เทพกาญจนา 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545
42 86 ปีประชาธิปไตยไทย Voicetv (1).jpg จาตุรนต์ ฉายแสง 54 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
43 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
41
(2)
Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg พงศ์เทพ เทพกาญจนา 54 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
44 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ.jpg สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
45 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
46 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg ชาญชัย ลิขิตจิตถะ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
47 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 2019.jpg สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
48 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์.jpg สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
49 นรม.และครม. บันทึกเทป ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม - Flickr - Abhisit Vejjajiva (11).jpg พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
50 Pracha Phromnok in 1998.jpg พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
51 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg ชัยเกษม นิติสิริ 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
52 พลเอก+ไพบูลย์+คุ้มฉายา.svg พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
53 Suwaphan Tanyuvardhana (cropped).jpg สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
54 Prajin Juntong 2013 (cropped).jpg พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
55 Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg สมศักดิ์ เทพสุทิน 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17 มีนาคม พ.ศ. 2566
- Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg วิษณุ เครืองาม
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
62 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติบุคคลสำคัญด้านกฎหมาย : ประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-07-26. สืบค้นเมื่อ 2007-03-28.
  2. "ประวัติบุคคลสำคัญด้านกฎหมาย : เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-11-09. สืบค้นเมื่อ 2007-03-28.
  3. "ประวัติบุคคลสำคัญด้านกฎหมาย : มหาอำมาตย์โท พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-11-09. สืบค้นเมื่อ 2007-03-28.
  4. ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทำการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  5. ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  6. ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  7. ถึงแก่อนิจกรรม