พจน์ สะเพียรชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พจน์ สะเพียรชัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม 2551 – 27 ตุลาคม 2560
(9 ปี 69 วัน)
ก่อนหน้า พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
ถัดไป นายชัยพร รัตนนาคะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2475
เสียชีวิต 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (84 ปี)
คู่สมรส รศ.ดร.นิดา สะเพียรชัย

ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย (25 ธันวาคม 2475 - 27 ตุลาคม 2560) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา อดีตนายกสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

ดร.พจน์ สะเพียรชัย เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นบุตรคนที่ 1 ของพี่น้อง 9 คน ของนายชัย กับโขย์ สะเพียรชัย สำเร็จการศึกษาระดับประถมที่ โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา มัธยมที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร[1] ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านจิตวิทยาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 22[2]

การทำงาน[แก้]

ดร.พจน์ สะเพียรชัย เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2524[3] ถึงปี พ.ศ. 2530 เป็นรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530 ถึงปี พ.ศ. 2536 และได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2537 และได้รับตำแหน่งฝ่ายบริหารเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2540[4][5] ในทางวิชาการได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์

ดร.พจน์ สะเพียรชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[6] ซึ่งมีนายชิงชัย มงคลธรรม เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ

ดร.พจน์ สะเพียรชัย เป็นบุคคลในวงการการศึกษาที่มีส่วนในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ[7] นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[8] เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[9] อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-05-31.
 2. "สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2008-05-29. สืบค้นเมื่อ 2011-09-18.
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพจน์ สะเพียรชัย)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นายพจน์ สะเพียรชัย)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นายพจน์ สะเพียรชัย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540
 7. "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-05-31.
 8. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 9. "คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-09-17.
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จำนวน ๓,๐๘๒ ราย) เล่ม ๑๐๘ ตอน ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ หน้า ๑
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)