พจน์ สะเพียรชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พจน์ สะเพียรชัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ดำรงตำแหน่ง
19 สิงหาคม พ.ศ. 2551 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ก่อนหน้าพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก
ถัดไปนายชัยพร รัตนนาคะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดำรงตำแหน่ง
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
ก่อนหน้ารศ.ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์
ถัดไปรศ.ดร.คุณหญิงสุมณทา พรหมบุญ
รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ดำรงตำแหน่ง
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 – 1 เมษายน พ.ศ. 2537
ก่อนหน้ารศ.เชาวน์ มณีวงษ์
ถัดไปผศ.ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 ธันวาคม พ.ศ. 2475
อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
เสียชีวิต27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (84 ปี)
คู่สมรสรศ.ดร.นิดา สะเพียรชัย

ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย (25 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อดีตรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา อดีตนายกสภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

ดร.พจน์ สะเพียรชัย เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นบุตรคนที่ 1 ของพี่น้อง 9 คน ของนายชัย กับโขย์ สะเพียรชัย สำเร็จการศึกษาระดับประถมที่ โรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา มัธยมที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร[1] ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านจิตวิทยาการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาอบรมจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 22[2]

การทำงาน[แก้]

ดร.พจน์ สะเพียรชัย เคยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2524[3] ถึงปี พ.ศ. 2530 เป็นรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530 ถึงปี พ.ศ. 2536 และได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2537 และได้รับตำแหน่งฝ่ายบริหารเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2540[4][5] ในทางวิชาการได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราจารย์

ดร.พจน์ สะเพียรชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ[6] ซึ่งมีนายชิงชัย มงคลธรรม เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ

ดร.พจน์ สะเพียรชัย เป็นบุคคลในวงการการศึกษาที่มีส่วนในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง อาทิ เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ[7] นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี[8] เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[9] อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถึงแก่อนิจกรรม[แก้]

พจน์ สะเพียรชัย ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-05-31.
 2. "สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-05-29. สืบค้นเมื่อ 2011-09-18.
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพจน์ สะเพียรชัย)
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นายพจน์ สะเพียรชัย)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นายพจน์ สะเพียรชัย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540
 7. "มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2013-05-31.
 8. "สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-09-17.
 9. "คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-09-17.
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๒๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙๗, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘