ทวี จุลละทรัพย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พลอากาศเอก
ทวี จุลละทรัพย์
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ม.ร., อ.ป.ร.4, ภ.ป.ร.2
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน – 23 กันยายน 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน – 6 ตุลาคม 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤษภาคม 2522 – 3 มีนาคม 2523
นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม 2516 – 22 พฤษภาคม 2517
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้า ถนอม กิตติขจร
ถัดไป ครวญ สุทธานินทร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม 2515 – 14 ตุลาคม 2516
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
ถัดไป หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม 2512 – 17 พฤศจิกายน 2514
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า พงษ์ ปุณณกันต์
ถัดไป พงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน – 6 ตุลาคม 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ก่อนหน้า สวัสดิ์ คำประกอบ
ถัดไป ยงยุทธ สัจจวาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
11 ธันวาคม 2506 – 7 มีนาคม 2512
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า สนอง ธนะรัชต์
ถัดไป จิตติ นาวีเสถียร
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2516 – 30 กันยายน 2517
ก่อนหน้า จอมพล ถนอม กิตติขจร
ถัดไป พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2457
เสียชีวิต 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (81 ปี)
คู่สมรส อารี ปิ่นแสง (2483 - 2536)
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองบัญชาการทหารสูงสุด
ปีปฏิบัติงาน 2516 - 2517
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[1][2]
นายกองใหญ่.jpg นายกองใหญ่[3]
บังคับบัญชา กองบัญชาการทหารสูงสุด

พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ (8 สิงหาคม 2457 - 18 พฤษภาคม 2539) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตเสนาธิการทหาร อดีตเสนาธิการทหารอากาศ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหลายกระทรวง เช่นกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย อดีตเสรีไทย เคยเป็นพระเอกภาพยนตร์ของ กองภาพยนตร์ทหารอากาศ เรื่อง "บ้านไร่นาเรา" เมื่อ พ.ศ. 2484 [4]

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ เกิดที่อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรของรองอำมาตย์โทหรุ่น และนางจ่าง จุลละทรัพย์[5] สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนการบิน และศึกษาวิชาการบิน และเสนาธิการ จากประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เคยเป็นนายทหารเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา[6] รับราชการในกองทัพอากาศไทย มีตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารสูงสุด [7]

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2514[8] ภายหลังจากนั้นดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ สมรสกับอารี ปิ่นแสง รองนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2483 ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 อายุ 81 ปี 283 วัน

การทำงาน[แก้]

งานการเมือง[แก้]

พล.อ.อ.ทวี เข้าทำงานการเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสหประชาไทย มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค พลอากาศเอกทวี เป็นเลขาธิการพรรค [9]

พล.อ.อ.ทวี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีสมัยแรก พ.ศ. 2506 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร[10] และได้รับพระราชทานยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ในปีนั้น[11] ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2514 ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรเช่นเดียวกัน

กระทั่งในปี พ.ศ. 2516 เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด[12]และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[13] ในรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[14] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งอีกสมัยหนึ่งในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์เช่นเดียวกัน[15] แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

ในปี พ.ศ. 2522 พล.อ.อ.ทวี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[7][16]

งานกีฬา[แก้]

พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ เป็นบุคคลสำคัญในวงการกีฬาของไทย ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2516 สืบต่อจากจอมพลประภาส จารุเสถียร และดำรงตำแหน่งติดต่อกันหลายสมัย ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2538 นอกจากนี้ยังเคยเป็นนักกีฬาเรือใบ เคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 5 และเหรียญเงินจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 8 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ [7]

รางวัลและเกียรติยศ[แก้]

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองใหญ่ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เมื่อ พ.ศ. 2508[17]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

 • เหรียญแกรนด์ ครูซ จากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
 •  ออสเตรีย - AUT Honour for Services to the Republic of Austria - 3rd Class BAR.png Grand Decoration of Honour in Silver with Sash (Grosses Silbernes Ehrenzeichen am Bande) of the Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria
 •  เบลเยียม - BEL Kroonorde Grootkruis BAR.svg Grand Cross of the Order of the Crown
 • Flag of Myanmar (1974–2010).svg - พม่า Ordine dell'Unione Birmana - divisione militare (Birmania).png เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสหภาพพม่า ชั้นที่ 2 ตะโดมหาสรายสิตู (Thado Maha Thray Sithu - Grand Officer of the Order of the Union of Burma)
 • เหรียญเดอะ เคลาด์ แบนเนอร์ เมดัล วิธ แกรนด์ กอร์ดอน
 • อิสริยาภรณ์สเปเชียล แกรนด์ กอร์ดอน ออฟ ดิ ออร์เดอร์ เคลาด์ แอนด์ แบนเนอร์ จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • อิสริยาภรณ์ ดิ ออร์เดอร์ ออฟ สตาร์ ออฟ เอธิโอเปีย จากสาธารณรัฐเอธิโอเปีย
 • เหรียญบินตัง เกริลาว จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • เหรียญเฟิร์ส โฮมายูน วิธ แสซ จากประเทศอิหร่าน
 • อิสริยาภรณ์เฟิร์ส คลาส ออฟ ดิ ออร์เดอร์ ออฟ เดอะ แซเคริแทรสเซอร์ จากประเทศญี่ปุ่น
 • อิสริยาภรณ์ออร์เดอร์ ออฟ เซอร์วิซ เมริต เฟิร์ส คลาส จากสาธารณรัฐเกาหลี
 • เหรียญแกรนด์ ออร์เดอร์ ออฟ มูกุงวา จากสาธารณรัฐเกาหลี
 • Flag of Laos (1952-1975).svg ลาว - LAO Order of the a Million Elephants and the White Parasol - Knight BAR.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์ล้านช้างร่มขาว
 •  มาเลเซีย - Order of Loyalty to the Crown of Malaysia - SSM.svg Seri Setia Mahkota Malaysia (S.S.M.) - Honorary Grand Commander of the Order of Loyalty to the Crown of Malaysia (ค.ศ. 1967)[20]
 •  มาเลเซีย - MY Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara (Defender of the Realm)- PMN.svg Panglima Mangku Negara (P.M.N.) - Honorary Commander of the Order of the Defender of the Realm (ค.ศ. 1964)[21]
 •  มาเลเซีย - MY Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara (Defender of the Realm) - SMN.svg Pingat Pangkuan Negara (P.P.N.) - Medal of the Order of the Defender of the Realm
 • อิสริยาภรณ์เดน คอนเจลิซ นอร์สเค ชังค์ โอลัฟส์ ออร์เดอร์ จากราชอาณาจักรนอร์เวย์
 •  ฟิลิปปินส์ - PHI Legion of Honor 2003 Commander BAR.svg Commander of the Philippine Legion of Honor (CLH)
 •  สวีเดน - Royal Order of the Sword - Commander Grand Cross BAR.svg Commander Grand Cross of the Royal Order of the Sword
 • อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งแห่งจักรภพอังกฤษ (เดอะ โมสต์ เอ็กเซลเลนต์ ออร์เดอร์ ออฟ เดอะ บริทิช เอมไพร์) จากสหราชอาณาจักร
 • เหรียญเมดัล ออฟ ฟรีดอม วิธ บรอนซ์ ปาล์ม จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เหรียญลีเจ็นด์ ออฟ เมริท ดีกรี ออฟ คอนแมนเดอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อิสริยาภรณ์คิม คัน ออร์เดอร์ เฟิร์ส คลาส จากสาธารณรัฐเวียดนาม

รางวัล[แก้]

 • อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสากล (OLYMPIC ORDER IN GOLD) จากสภาโอลิมปิกสากล (IOCC)
 • อิสริยาภรณ์ ANOC AWARD จากสมาคมโอลิมปิกนานาชาติ (IOA)
 • รางวัล ASIAN MERIT AWARD จากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
 • อิสริยาภรณ์ซีเกมส์ จากสมาพันธ์ซีเกมส์ (SEA Games Federation)
 • รางวัล Distinguished Service Award by the United States Sports Academy (๒๕๓๘)

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/035/1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/090/2119.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/058/1.PDF
 4. ประวัติ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
 5. ประวัติจาก หอพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ
 6. [1]
 7. 7.0 7.1 7.2 พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์ "ทุเรียนเหล็กแห่งบ้านอัมพวัน" ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/041/1.PDF
 9. ระบอบเผด็จการทหาร สฤษดิ์ – ถนอม – ประภาส
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๙ ราย)
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/090/2119.PDF
 12. https://www.rtarf.mi.th/pdf/Former_commander.pdf
 13. http://www.mod.go.th/Recommend/Commander.aspx
 14. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/058/1.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/044/24.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/102/22.PDF
 20. "Semakan Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan".
 21. "Senarai Penuh Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan Tahun 1964" (PDF).

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]