รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ประเสริฐ จันทรวงทอง

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2566
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถาปนา3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เว็บไซต์MICT.go.th

รายชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อเดิม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับ รูป รายชื่อ ครม. เริ่ม สิ้นสุด
1 สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 54 3 ตุลาคม 2545 6 มกราคม 2548
2 สุวิทย์ คุณกิตติ 55 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548
3 สรอรรถ กลิ่นประทุม 55 2 สิงหาคม 2548 4 กุมภาพันธ์ 2549
4 สุชัย เจริญรัตนกุล 55 7 กุมภาพันธ์ 2549 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองฯ 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
4 สิทธิชัย โภไคยอุดม 56 9 ตุลาคม 2549 30 กันยายน 2550
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 56 1 ตุลาคม 2550 6 กุมภาพันธ์ 2551
5 มั่น พัธโนทัย 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 9 กันยายน 2551
58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
6 ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 59 20 ธันวาคม 2551 6 มิถุนายน 2553
7 จุติ ไกรฤกษ์ 59 6 มิถุนายน 2553 9 สิงหาคม 2554
8 อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 60 9 สิงหาคม 2554 7 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
9 พรชัย รุจิประภา 61 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558
10 อุตตม สาวนายน 61 19 สิงหาคม 2558 12 กันยายน 2559
- ประจิน จั่นตอง 61 13 กันยายน 2559 15 กันยายน 2559

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับ รูป รายชื่อ ครม. เริ่ม สิ้นสุด
- ประจิน จั่นตอง
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
61 16 กันยายน 2559 15 ธันวาคม 2559
11 พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 61 15 ธันวาคม 2559 10 กรกฎาคม 2562
12 พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 62 10 กรกฎาคม 2562 24 กุมภาพันธ์ 2564
- อิทธิพล คุณปลื้ม
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทน)
62 24 กุมภาพันธ์ 2564 22 มีนาคม 2564
13 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 62 22 มีนาคม 2564 22 สิงหาคม 2566
14 ประเสริฐ จันทรรวงทอง 63 1 กันยายน 2566 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจุบัน มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ยังมีชีวิตอยู่ 9 คน ได้แก่

รายชื่อ วาระ วันเกิด
มั่น พัธโนทัย 2551 21 มกราคม พ.ศ. 2484 (82 ปี)
สิทธิชัย โภไคยอุดม 2549-​2550 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 (74 ปี)
พรชัย รุจิประภา 2557-​2558 19 เมษายน พ.ศ. 2495 (71 ปี)
สรอรรถ กลิ่นประทุม 2548-​2549 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
จุติ ไกรฤกษ์ 2553-​2554 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (66 ปี)
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 2545-2548 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ 2548 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (65 ปี)
อุตตม สาวนายน 2558-​2559 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 2554-2557 7 เมษายน พ.ศ. 2508 (58 ปี)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบัน มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ยังมีชีวิตอยู่ 3 คน ได้แก่

รายชื่อ วาระ วันเกิด
พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 2559-2562 7 กันยายน พ.ศ. 2498 (68 ปี)
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 2562-2564 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 (54 ปี)
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 2564-2566 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 (51 ปี)

อ้างอิง