หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
ไฟล์:ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
18 มกราคม – 28 ตุลาคม 2555
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้าวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
ถัดไปประเสริฐ บุญชัยสุข
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (66 ปี)
คู่สมรสทรงสมร สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา[1]ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2] และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา มธ. และเป็นผู้สมัครในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2553 [3] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

ประวัติ[แก้]

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2500 เป็นโอรสในหม่อมเจ้าภากูล สวัสดิวัตน์ (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์) กับหม่อมประชุมสินธ์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเซาท์อีสท์มิซซูรี่สเตท และระดับปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเซนต์ทรัลมิซซูรี่ และสาขาการจัดการนโยบายสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด[2]

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สมรสกับ ดร.ทรงสมร สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ผู้จัดการโรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ มีบุตร 2 คน คือ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นครนิวยอร์ก และหม่อมหลวงสิริสมร สวัสดิวัตน์ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน

การทำงาน[แก้]

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารอุตสาหการและการปฏิบัติการ เคยดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหาร เป็นผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา (สทศ.) เป็นผู้จัดการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลและกฎหมาย เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี และเป็นคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2550-2553

นอกจากนี้อาจารย์ยังเคยเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และยังได้รับรางวัลนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2552 [4] รวมทั้งได้เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)[5] กรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[6] กรรมการในบริษัทมหาชนอันได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)[7]

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการนำระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการบริหารงานพัฒนาชนบทของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ ซึ่งเขาได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช 2ค และ จปฐ [8][9] ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งใช้งานในทุกจังหวัดทั่วประเทศ และระบบได้รับการพัฒนาปรับปรุงและใช้งานประจำอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินงาน[10]

ในปี พ.ศ. 2553 ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ ได้เสนอตัวสมัครเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาฯ เป็น 2 รายชื่อสุดท้ายเพื่อให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยลงมติ ซึ่งผลการลงมติ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ ได้คะแนน 5 เสียง ส่วน สมคิด เลิศไพฑูรย์ ได้ 25 เสียง[11]

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555[12] (โควตาของพรรคชาติพัฒนา)[13][14] แต่จากการสำรวจความรับรู้ของประชาชน โดยสำนักเอแบคโพล เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เขาเป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก เป็นลำดับที่ 10 [15] แต่ผลงานที่สำคัญของเขาคือการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนชาวต่างประเทศโดยรักษาฐานการลงทุนสำคัญที่มีการจ้างงานกว่า 440,000 คนไว้ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปได้ ในขณะเดียวกันยอดการขอรับการลงทุนรายใหม่ในรอบ 10 เดือนของปี 2555 สูงขึ้นกว่าปีก่อนอย่างเป็นประวัติการณ์กว่า 200,000 ล้านบาท[16] อย่างไรก็ตามในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เขาถูกปรับให้ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา มาเข้ารับตำแหน่งแทน

ภายหลังการพ้นจากตำแหน่ง ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ ได้กลับไปเป็นอาจารย์ที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยังเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านโลจิสติกส์ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรรมการในคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิตัล และก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 เขาได้ลาอุปสมบทที่วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นพระอุปปัชฌาย์

ในเวลาหลังการเกษียนอายุราชการ ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ ได้ช่วยงานด้านศาสนาและการศึกษาให้องค์กรสาธารณะกุศลหลายแห่งมากขึ้น อาทิเช่น วารสารโพธิยาลัย มูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี และ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เป็นต้น ต่อมาในปี 2566 เขาได้รับการประกาศให้เป็น The Creators: 1 ใน 84 บุคลากรทรงคุณค่า[17] ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/262/T_0003.PDF
 2. 2.0 2.1 "ประวัติวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-02-16. สืบค้นเมื่อ 2012-01-17.
 3. ศึกชิงเก้าอี้อธิการบดีธรรมศาสตร์ "สมคิด-กำชัย-พงษ์สวัสดิ์" วัดกันที่ "กึ๋นส์ "หรือ "คอนเนกชั่น" ?
 4. "วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2013-10-29.
 5. https://www.boi.go.th/upload/content/ppm2_2554_98835.pdf
 6. "แต่งตั้ง". ryt9.com.
 7. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์[ลิงก์เสีย]
 8. "กชช 2ค และ จปฐ เกี่ยวข้องกันอย่างไร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-05-31. สืบค้นเมื่อ 2013-10-29.
 9. "รวมสาระฐานข้อมูล โปรแกรม ศักยะความเข้มแข็งชุมชน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-05-23. สืบค้นเมื่อ 2013-10-29.
 10. "ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-28. สืบค้นเมื่อ 2013-10-29.
 11. "อธิการบดีมธ.คนใหม่ประกาศนำธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนอีกครั้ง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-28. สืบค้นเมื่อ 2012-01-17.
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
 13. คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าวมติชน
 14. "เบื้องหลัง "พิชัย" เก้าอี้หลุด "อภิวันท์" ยังไม่ถึงฝั่งฝัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2012-02-13.
 15. "เปิดชื่อ 10 อันดับรัฐมนตรีที่ปชช.พอใจและ 10 อันดับรมต. โลกลืม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-09. สืบค้นเมื่อ 2013-02-10.
 16. อุตฯหน้าบานแถลงผลงาน1ปี ดึงเงินลงทุนทะลุแปดแสนล้าน
 17. "สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.(TBSA) จัดงาน กาล่า The CREATORS 84 บุคลากรทรงคุณค่า". www.prd.go.th.
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๙๕, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๑๖๕, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ถัดไป
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ครม. 60)
(18 มกราคม พ.ศ. 2555 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555)
ประเสริฐ บุญชัยสุข