อัมพร ศรีไชยยันต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลโท
อัมพร ศรีไชยยันต์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
นายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร
ถัดไปมนูญ บริสุทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 มกราคม พ.ศ. 2451
เสียชีวิต20 ตุลาคม พ.ศ. 2513 (62 ปี)
คู่สมรสคุณหญิง สมสมัย ศรีไชยยันต์

พลโท อัมพร ศรีไชยยันต์ เป็นทหารบกชาวไทยและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ในปี 2512 เป็นอดีตที่ปรึกษาการกฎหมาย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นนักศึกษาคนแรกที่สำเร็จวิชากฎหมายเป็นเนติบัณฑิตสยาม และสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอกจากประเทศเยอรมนี[1]

ประวัติ[แก้]

อัมพร ศรีไชยยันต์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2451 ที่ตำบลหัวรอ อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายอำนาจ กับนางเชย ศรีไชยยันต์ และได้สมรสกับคุณหญิง สมสมัย ศรีไชยยันต์ มีธิดา 2 คน คือ ทิพ ศรีไชยยันต์ และอุ้มพร ศรีไชยยันต์

อัมพร จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 จากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ สอบไล่ได้ชั้นเนติบัณฑิต จากโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ในปี 2470 และสอบชิงทุนระพี ได้ไปศึกษาวิชากฎหมายจนสอบได้ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

การทำงาน[แก้]

อัมพร เข้าทำงานเป็นพนักงานอัยการ สำนักงานกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย ในปี 2470 จนกระทั่งย้ายเข้ารับราชการทหารในปี 2479 เป็นทหารประจำกองบังคับการกรมพระธรรมนูญ และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการจนในปี 2484 ได้เป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญ และเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ในปี 2489 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 2 และในปี 2493 ได้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายประจำกรมเสนาธิการกลาโหม และเป็นที่ปรึกษาการกฎหมาย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในปี 2504

ในปี 2512 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. อัมพร ศรีไชยยันต์, พล. ท., 2451-2513 (2513). กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร. โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๔๖ ง หน้า ๑๘๓๗, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๘๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๘ กันยายน ๒๕๐๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๓๖ ง หน้า ๑๔๙๙, ๒๑ เมษายน ๒๕๑๓
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๓ ง หน้า ๒๕๙๐, ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๖