กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Emblem of MOAC, Thailand.png
ตราพระพิรุณทรงนาค
Lanchakon - 033.jpg
ตรารูปแบบเดิม
ที่ทำการ
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2435 (125 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 86,403.6833 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรีว่าการ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ, รัฐมนตรีว่าการ
ชุติมา บุณยประภัศร, รัฐมนตรีช่วยว่าการ
ผู้บริหาร ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ[2], ปลัดกระทรวง
บริสุทธิ์ เปรมประพันธ์[3], รองปลัดกระทรวง
เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ[4], รองปลัดกระทรวง
สุรพงษ์ เจียสกุล, รองปลัดกระทรวง
นำชัย พรหมมีชัย, รองปลัดกระทรวง
ธนิตย์ เอนกวิทย์, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อังกฤษ: Ministry of Agriculture and Cooperatives) เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในชื่อ กระทรวงเกษตรพานิชการ มี เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ขณะมีบรรดาศักดิ์ที่พระยาภาสกรวงศ์เป็นเสนาบดีคนแรก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 ได้ยุบรวมกระทรวงเกษตรพานิชการเข้ากับ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พร้อมกับลดฐานะลงเป็นกรม ๆ หนึ่ง ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2442 มีพระบรมราชโองการแยกกรมเกษตรพานิชการออกมาตั้งเป็นกระทรวงใหม่ใช้ชื่อว่า กระทรวงเกษตราธิการ มี เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) ขณะมีบรรดาศักดิ์ที่พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์เป็นเสนาบดีคนแรก [5] โดยใช้ หอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นที่ทำการชั่วคราว [6]

ในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบรวมกระทรวงเกษตราธิการเข้ากับ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ใช้ชื่อว่า กระทรวงเกษตรพาณิชยการ ต่อมาวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและอำนาจหน้าที่จากกระทรวงเกษตรพาณิชยการเป็น กระทรวงเศรษฐการ [7]

ภารกิจและหน้าที่[แก้]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งมีการจัดองค์กรการบริหารในรูปรัฐวิสาหกิจ คือ

ในอดีต

องค์การมหาชน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

วิกิซอร์ซมี ประวัติตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์