กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงยุติธรรม
Seal of the Ministry of Justice of Thailand.svg
ตราพระดุลพ่าห์
ที่ทำการ
ไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 (129 ปี)
สืบทอดจาก กระทรวงยุตติธรรม 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 23,163.2447 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี สมศักดิ์ เทพสุทิน, รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ผู้บริหารหลัก ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ, ปลัดกระทรวงยุติธรรม
พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ[2], รองปลัดกระทรวง(1)
วิทยา สุริยะวงค์[3], รองปลัดกระทรวง(2)
ประสาร มหาลี้ตระกูล, รองปลัดกระทรวง(3)
วัลลภ นาคบัว, รองปลัดกระทรวง(4)[4]
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
MOJ.go.th

กระทรวงยุติธรรม (อังกฤษ: Ministry of Justice) เป็นกระทรวงหนึ่งในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 เดิมใช้ชื่อว่ากระทรวงยุตติธรรม[5] และมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงยุติธรรมในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495[6] มีพระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) เป็นปลัดกระทรวงยุตติธรรมคนสุดท้ายดำรงตำแหน่งวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 และเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนแรกดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2496[7] และในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2496[8] ได้มีการโปรดเกล้า สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นปลัดกระทรวงคนที่สอง มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การบังคับคดีแพ่ง บังคับคดีล้มละลาย บังคับคดีทางอาญา บำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

ต่อมาในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการคุมประพฤติ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการคุมประพฤติ[9]

หน่วยงานในสังกัด

 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 3. กรมบังคับคดี
 4. กรมคุมประพฤติ
 5. กรมราชทัณฑ์
 6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 7. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 8. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 9. สำนักงานกิจการยุติธรรม
 10. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

องค์การมหาชน

ส่วนงานสนับสนุนพิเศษ องค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติเฉพาะ คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความกดดันภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดบางประการ มีอำนาจหน้าที่สนับสนุนอำนวยความยุติธรรม ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อเมื่อความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของการพิจารณาอรรถคดีในศาลทั่วราชอาณาจักรต่อโดยชำนาญการในด้านอาชญาวิทยาและอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารคลี่คลายคดีสำคัญต่างๆและมีอำนาจหน้าที่พิเศษ โดยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเมื่อชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่ค้นหาความจริงหรือพิสูจน์หลักฐานร่วมกับผู้มีอำนาจหน้าที่ในคดีแห่งท้องที่นั้นๆ บรรดาคดีต่าง ๆ เหล่านั้นมักจะคลี่คลายได้โดยง่ายตามหลักของความเป็นจริงโดยปรากฏตามรูปคดีที่เป็นข้อเท็จจริงแห่งมูลคดีที่เกิดขึ้นจริง ผู้บริหารองค์กรระดับรองผู้อำนวยการขึ้นไปนี้จะผ่านบททดสอบทางตรรกะกระบวนการวิธีบริหารจัดการข้อมูล การสืบเสาะ ฟื้นฟูพฤติกรรม อย่างฝึกมาจำเพาะทาง รวมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจและต้องผ่านการประเมินภาวะมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างสูง ITA โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าราชการหน่วยงานหรือส่วนงานอื่นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นองค์กรอันมีพระราชบัญญัติเฉพาะ

ภาพข้าราชการกองล่ามกระทรวงยุติธรรม

รายนามปลัดกระทรวงยุตติธรรม

 1. พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ (เชิญ ปริชญานนท์) พ.ศ. 2470 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2478[10]
 2. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ (สุดใจ ไกรจิตติ) 1 เมษายน พ.ศ. 2479 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2481[11]
 3. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) 1 เมษายน พ.ศ. 2482 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2484[12]
 4. พระยารักตประจิตธรรมจำรัส (เขียน รักตประจิต) 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2492
 5. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495[13]

รายนามปลัดกระทรวง

วิกฤตตุลาการ พ.ศ. 2535

เมื่อปี พ.ศ. 2535 ไดเกิดวิกฤตตุลาการ โดย วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นตุลาการให้เป็น โฆษกฝ่ายกบฏตุลาการ[45] สืบเนื่องจากวันที่ 2 กันยายน คณะกรรมการตุลาการมีมติให้นาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานศาลฎีกา ในการนี้ ประภาสน์ อวยชัย ได้ระงับมติดังกล่าวให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีผู้เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งนาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ ได้รับการสนับสนุนจาก โสภณ รัตนากร

และในวันที่ 3 ตุลาคม คณะกรรมการตุลาการ ได้มีมติ ให้ นาย ประเสริฐ บุญศรี เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม และ สวัสดิ์ โชติพานิช เป็นประธานศาลฎีกา ต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2536 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงยุติธรรมและประธานศาลฎีกา ของ ประภาสน์ อวยชัย นำมาสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ของผู้พิพากษาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ที่แยกราชประสงค์[46] ก่อนเลิกชุมนุมและรับมติคณะกรรมการตุลาการ[47]

ดูเพิ่ม

วิกิซอร์ซมี ประวัติตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

อ้างอิง

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/149/9.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/040/2.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/142/T_0052.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1038.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/016/313.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1659.PDF
 9. http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law88-031059-1.pdf
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/2883_1.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/4160.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/53.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1659.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/079/2755.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/111/2892.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/024/729.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/150/5.PDF
 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/204/4257.PDF
 21. มติคณะรัฐมนตรี
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/034/418.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/079/11.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/079/18.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/089/1.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/108/6.PDF
 27. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/154/3.PDF
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/217/8936.PDF
 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/200/11571.PDF
 30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/209/4.PDF
 31. หุตะสิงห์ &owner_dep=ยธ&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2535&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2537 มติคณะรัฐมนตรี
 32. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/046/3.PDF
 33. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/046/2.PDF
 34. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/078/9.PDF
 35. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/078/8.PDF
 36. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/101/1.PDF
 37. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00184162.PDF
 38. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/127/6.PDF
 39. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/114/8.PDF
 40. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/225/24.PDF
 41. มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 17 มิถุนายน 2557
 42. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/001/18.PDF
 43. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/158/1.PDF
 44. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/158/2.PDF
 45. พลิกปูม “วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์" ประธานศาล รธน.กับวลี“สีทนได้ค่ะ” : ขยายปมร้อน โดยทีมข่าวสำนักข่าวเนชั่น
 46. กฤตตุลาการคือการขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
 47. 365 วันปีแพะอาถรรพ์

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงยุติธรรมของไทย

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′52.92″N 100°33′53.89″E / 13.8813667°N 100.5649694°E / 13.8813667; 100.5649694