กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงยุติธรรม
ตรากระทรวงยุติธรรม1.png
ตราพระดุลพ่าห์
ที่ทำการ
ไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2434
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 22,021.4991 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
รัฐมนตรีว่าการ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
ผู้บริหาร ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ, ปลัดกระทรวง
กอบเกียรติ กสิวิวัฒน์, รองปลัดกระทรวง
ธวัชชัย ไทยเขียว, รองปลัดกระทรวง
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ, รองปลัดกระทรวง
วิทยา สุริยะวงศ์ (อธิบดีกรมราชทัณฑ์), รองปลัดกระทรวง (รักษาการ)
วีระยุทธ สุขเจริญ, หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
สวาสดิ์ อินทวังโส, หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
MOJ.go.th

กระทรวงยุติธรรม (อังกฤษ: Ministry of Justice) เป็นกระทรวงหนึ่งในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2434 มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การบังคับคดี ทางแพ่ง บังคับคดีทางอาญา บำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 3. กรมบังคับคดี
 4. กรมคุมประพฤติ
 5. กรมราชทัณฑ์
 6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 7. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 8. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 9. สำนักงานกิจการยุติธรรม
 10. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

องค์การมหาชน[แก้]

หน่วยงานในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม[แก้]

 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.)
 2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนกงาน ปปท.)
ภาพข้าราชการกองล่ามกระทรวงยุติธรรม

ดูเพิ่ม[แก้]

วิกิซอร์ซมี ประวัติตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงยุติธรรม

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′52.92″N 100°33′53.89″E / 13.8813667°N 100.5649694°E / 13.8813667; 100.5649694