พรรคชาติพัฒนากล้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคชาติพัฒนากล้า
หัวหน้ากรณ์ จาติกวณิช
เลขาธิการเทวัญ ลิปตพัลลภ
ประธานสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
รองหัวหน้ายุทธนา วิริยะกิตติ
ปกครอง ผาสุขยืด
สุเมธ ศรีพงษ์
พณาเจือเพ็ชร์ กฤษณะราช
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
อดุลย์ เลาหพล
เหรัญญิกอัญชลี บุสสุวัณโณ
นายทะเบียนนนทรัฐ ขจีกุล
ประธานที่ปรึกษาวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
คำขวัญงานดี มีเงิน ของไม่แพง
ก่อตั้ง3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 (15 ปี)
รวมตัวกับพรรคกล้า และเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคชาติพัฒนากล้า
ก่อนหน้าพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ที่ทำการ
จำนวนสมาชิก  (ปี 2566)15,210 คน [1]
สี  แดง
  น้ำเงิน
  เหลือง
สภาผู้แทนราษฎร
2 / 500
เว็บไซต์
https://www.chartpattanakla.org
โฆษกเยาวภา บุรพลชัย

พรรคชาติพัฒนากล้า (อังกฤษ: Chart Pattana KLA Party)[2] หรือในชื่อเดิมว่า รวมชาติพัฒนา และ รวมใจไทยชาติพัฒนา ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน และ ชาติพัฒนา เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองที่เคยมีอยู่แล้ว อาทิ กลุ่มของสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นต้น จัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยรวมกลุ่มรวมใจไทยเข้ากับพรรคชาติพัฒนา และในปี พ.ศ. 2565 กรณ์ จาติกวณิช ได้ลาออกจากพรรคกล้า พร้อมนำสมาชิกส่วนหนึ่งเข้ามาสมัครสมาชิกพรรคชาติพัฒนากล้าด้วย

ประวัติ[แก้]

รวมใจไทยชาติพัฒนา เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยสมาชิกส่วนใหญ่ อาทิ กลุ่มของนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นต้น จัดตั้งเป็นพรรคการเมืองโดยรวมกลุ่มรวมใจไทยเข้ากับพรรคชาติพัฒนา มีบุคคลสำคัญทางการเมืองหลายคนเข้าร่วม เช่น ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์, ดร.พิจิตต รัตตกุล, ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์, อุทัย พิมพ์ใจชน, สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นต้น

ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่ทำการพรรคได้มีมติให้ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค มี นายเกษมสันต์ วีระกุล เป็นรองหัวหน้าพรรค และมีนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เป็นเลขาธิการพรรค

ต่อมาในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร หัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรค และหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา รวมถึงการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สัดส่วน หลังจากที่ได้เลือก พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งขัดกับมติของพรรคที่ให้เลือกนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกไม่สบายใจ ที่มีความเห็นต่างจากพรรค แต่เห็นว่าบ้านเมืองขณะนี้แบ่งเป็น 2 ฝ่าย จึงอยากให้คนกลางเข้ามาบริหารประเทศ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลัก และเชื่อว่ารัฐบาลคงจะบริหารงานลำบาก แต่ก็ขอให้ ส.ส. ทำหน้าที่โดยยึดหลักของกฎหมาย[3] จากนั้นในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2551 ที่ประชุมมีมติเลือก นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ [4]

ในการประชุมใหญ่สามัญของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2553 พรรครวมใจไทยชาติพัฒนาได้เปลี่ยนชื่อพรรคเป็น "รวมชาติพัฒนา" พร้อมกับเปลี่ยนสัญลักษณ์พรรคใหม่ด้วยเป็นรูปรูปหัวช้างจรดปลายงวงช้าง ที่เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านเมือง ประกอบขึ้นด้วยแถบสีธงไตรรงค์ ปลายงวงบรรจบด้วยรูปวงกลมสีทอง หมายถึงสุวรรณภูมิอันเป็นศูนย์รวมของชาติไทย[5]

การสมัครรับเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550[แก้]

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (ในขณะนั้น) ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 9 คน และได้ร่วมกับพรรคพลังประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาลถึง 2 ครั้ง คือ รัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ โดยมี วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรค ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ เลขาธิการพรรค ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ต่อมาในในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 พรรครวมชาติพัฒนา ได้ร่วมสนับสนุนให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคฯ ยังได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในตำแหน่งเดิมอีกด้วย

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2554[แก้]

ในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรครวมชาติพัฒนา ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554 พรรครวมชาติพัฒนา และพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้ประกาศรวมตัวกันโดยใช้ชื่อพรรคใหม่ว่า "พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน"[6]โดยหลังจากมีการยุบสภาแล้ว สมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดิน ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมชาติพัฒนา และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยหลังจากนั้นอีก 3 วันคือในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2554 นายประดิษฐ์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการพรรค ต่อมาอีก 1 อาทิตย์คือในวันที่ 19 เมษายนนาย เกษมสันต์ วีระกุล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค[7]หลังจากนั้นได้มีการลาออกของกรรมการบริหารพรรคจำนวนมากทำให้เหลือกรรมการบริหารพรรคเพียง 2 คนจึงต้องพ้นจากตำแหน่ง[8]

ต่อมาในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มีการเปลี่ยนชื่อพรรคอีกครั้งเป็น พรรคชาติพัฒนา พร้อมกับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายแพทย์วรรณรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่ประชุมมีมติเลือก ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคนใหม่และย้ายที่ทำการพรรคมายังที่ทำการพรรคแห่งใหม่ที่ 357 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต [9]

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2557[แก้]

พรรคชาติพัฒนา ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยมีพลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 ได้หมายเลขประจำพรรคคือ หมายเลข 1 แต่การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ถูกประกาศให้เป็นโมฆะ

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2562[แก้]

ในการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงข้อบังพรรคฉบับใหม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์พรรค[10] จากนั้นในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรค ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเก่าจำนวน 27 คนซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย เทวัญ ลิปตพัลลภ และนาย ดล เหตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนใหม่[11]

ใน การเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พรรคชาติพัฒนาได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 3 ที่นั่งแบ่งเป็นบัญชีรายชื่อ 2 คนคือ นายเทวัญซึ่งได้รับตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายดล และแบบแบ่งเขต 1 คนคือนาย วัชรพล โตมรศักดิ์ ต่อมาทางพรรคได้ ส.ส. เพิ่มอีก 1 คนคือ นาย สมัคร ป้องวงศ์ ส.ส. สมุทรสาคร ซึ่งย้ายมาจาก พรรคอนาคตใหม่

ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 นายเทวัญได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคในเวลาต่อมา จากนั้นทางพรรคได้จัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แทนชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 29 คนเมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายเทวัญให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคต่อไปส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคได้มีการเลือกนาย วัชรพล โตมรศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายดลที่ขยับขึ้นไปดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคพร้อมกับแก้ไขข้อบังคับพรรคโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำการพรรคจากที่เดิมไปอยู่ที่ 2222/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา[12][13]

ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565 ของพรรคชาติพัฒนาเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมมีฉันทามติให้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคให้ดำรงตำแหน่งประธานพรรค ขณะเดียวกัน พลเอกฐิติวัจน์ กำลังเอก ก็ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคเนื่องจากปัญหาสุขภาพ[14][15]

ต่อมาในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และชื่อพรรคเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า[16] พร้อมกันนี้ยังได้มีมติเลือกนาย กรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรคกล้าให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค[17] กระทั่งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมของปีเดียวกัน ได้มีมติเลือก กรณ์ จาติกวณิช เป็นหัวหน้าพรรค และเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นเลขาธิการพรรค ปัจจุบันทางพรรคได้ใช้อาคารเลขที่ 86/12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร ซึ่งเคยเป็นที่ทำการพรรคกล้ามาก่อนมาใช้เป็นที่อยู่เพื่อติดต่อ

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2566[แก้]

พรรคชาติพัฒนากล้าได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองรายได้แก่ ประสาท ตันประเสริฐและ นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

การเลือกตั้ง[แก้]

ผลการเลือกตั้งทั่วไป[แก้]

การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง
2550
9 / 500
4,135,658 1.88% เพิ่มขึ้น 9 ร่วมรัฐบาล พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร
2554
7 / 500
495,762 1.52% ลดลง 2 ร่วมรัฐบาล วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
2557 การเลือกตั้งเป็นโมฆะ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
2562
3 / 500
244,770 0.69% ลดลง 4 ร่วมรัฐบาล
2566
2 / 500
212,676 0.54% ลดลง 1 [ยังไม่ประกาศ] กรณ์ จาติกวณิช

ผู้บริหาร[แก้]

หัวหน้าพรรค[แก้]

ลำดับ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Sin foto.svg อานุภาพ นันทพันธ์ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
2 Sin foto.svg พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
3 Wannarat channukul.jpg วรรณรัตน์ ชาญนุกูล 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
4 Tewan Liptapanlop.jpg เทวัญ ลิปตพัลลภ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565
5 Korn Chatikavanij.jpg กรณ์ จาติกวณิช 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

เลขาธิการพรรค[แก้]

ลำดับ รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Wannarat channukul.jpg วรรณรัตน์ ชาญนุกูล 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550
2 Sin foto.svg ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550 12 เมษายน พ.ศ. 2554
3 ประพาส ลิมปะพันธุ์.jpg ร้อยตรีประพาส ลิมปะพันธุ์ 18 กันยายน พ.ศ. 2554 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555
4 Sin foto.svg ประเสริฐ บุญชัยสุข 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
5 ดล เหตระกูล.jpg ดล เหตระกูล 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563
6 Sin foto.svg วัชรพล โตมรศักดิ์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565
7 Tewan Liptapanlop.jpg เทวัญ ลิปตพัลลภ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
 2. "พรรคชาติพัฒนากล้า - ChartpattanaKLA Party". www.facebook.com.
 3. เชษฐาไขก๊อกหน.รช.รับผิดแหกมติโหวตประชา[ลิงก์เสีย]
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย นโยบาย และข้อบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 6. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ นโยบาย และข้อบังคับพรรครวมชาติพัฒนา" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-14. สืบค้นเมื่อ 2020-08-17.
 7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
 8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
 9. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ภาพเครื่องหมาย ที่ตั้ง นโยบาย ข้อบังคับ และคณะกรรมการบริหารพรรคของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-11-12. สืบค้นเมื่อ 2012-02-07.
 10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคชาติพัฒนา
 11. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา
 12. “สุวัจน์” ชู “เทวัญ” นั่งหัวหน้า “ชพน.” อีกรอบ “ส.ส.โต” เป็นเลขาฯ ย้ายที่ทำการพรรคมาโคราช
 13. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับพรรค และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนา
 14. ชาติไทยพัฒนา ประชุมใหญ่ชง "สุวัจน์" ประธานพรรค เตรียมคัดแคนดิเดต "นายกฯ"
 15. "สุวัจน์​" เผย "ฐิติวัจน์" ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา เหตุปัญหาสุขภาพ
 16. ชัด! "กรณ์-สุวัจน์" ผนึกกำลัง ผุด “ชาติพัฒนากล้า” สู้ศึกเลือกตั้งใหญ่
 17. 'สุวัจน์' มั่นใจรีแบรนด์ 'ชาติพัฒนากล้า' เพิ่มความเข้มแข็ง ยังไม่เปลี่ยนหัวหน้าพรรค

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]