กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษา.jpeg
ตราเสมาธรรมจักร
Lanchakon - 035.jpg
ตราพระเพลิงทรงระมาด (ตราเดิม)
ที่ทำการ
319 อาคารราชวัลลภ วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2435
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 501,326.1517 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
รัฐมนตรีว่าการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, รัฐมนตรีว่าการ
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กำจร ตติยกวี, ปลัดกระทรวง
ผานิตย์ มีสุนทร, รองปลัดกระทรวง
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, รองปลัดกระทรวง
สุภัทร จำปาทอง[2], รองปลัดกระทรวง
อนันต์ ระงับทุกข์, หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ว่าง, ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ดำรง ลิมาภิรักษ์ (ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล), ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (รักษาการ)
ว่าง, ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา
ว่าง, ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
www.moe.go.th

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม

ประวัติ[แก้]

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการก่อตั้ง กระทรวงธรรมการ ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ดูแลศาสนา การศึกษา การพยาบาล และพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ซึ่งกระทรวงธรรมการมีการเปลี่ยนชื่อไปมาหลายครั้งระหว่างชื่อ กระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 ก็ได้ใช้ชื่อว่า กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่นั้นมา โดยมีที่ทำการอยู่ที่วังจันทรเกษมจนถึงปัจจุบัน

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการระดับกรม[แก้]

องค์การมหาชน[แก้]

แบ่งเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จำนวน 3 แห่ง และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 3 แห่ง

หน่วยงานอื่นๆ[แก้]

หน่วยงานในอดีต[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/235/13.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′51″N 100°32′09″E / 13.780871°N 100.535867°E / 13.780871; 100.535867

แม่แบบ:ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ