สิทธิ เศวตศิลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สิทธิ เศวตศิลา
องคมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 กันยายน พ.ศ. 2537 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
15 มกราคม พ.ศ. 2529 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
นายกรัฐมนตรี เปรม ติณสูลานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เปรม ติณสูลานนท์
ชาติชาย ชุณหะวัณ
ก่อนหน้า อุปดิศร์ ปาจรียางกูร
ถัดไป สุบิน ปิ่นขยัน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 มกราคม พ.ศ. 2462
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เสียชีวิต 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (96 ปี)
คู่สมรส ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา (7 มกราคม พ.ศ. 2462 - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558) อดีตองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ[1]และ อดีตเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประวัติ[แก้]

พลอากาศเอก สิทธิ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของมหาอำมาตย์ตรี พระยาวันพฤกษ์พิจารณ์ (ทองคำ เศวตศิลา) และคุณหญิงขลิบ วันพฤกษ์พิจารณ์ (สกุลเดิม บุนนาค)[2] เป็นหลานปู่ของนายเฮนรี อาลาบาศเตอร์ และหลานตาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) มีพี่น้อง ดังนี้

 • นายสุวรรณ เศวตศิลา
 • นายวันชัย (ทองดี) เศวตศิลา
 • นายบุญธรรม (ทองหล่อ) เศวตศิลา
 • พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
 • นางสมจิตต์ สกลคณารักษ์
 • นางสมใจ อาสนจินดา
 • ร้อยตรี สนั่น เศวตศิลา
 • นายสนิท เศวตศิลา
 • นายปั้น เศวตศิลา
 • นางประทิน จิตตินันท์
 • นางสุจิตรา อุณหสุวรรณ
 • นางพูนศรี พูนพิพัฒน์
 • นางฉวีวรรณ ภาสะวณิช
 • นางเจริญสุข แลร์
 • นางเฉลิมศรี เบิร์ด

พลอากาศเอก สิทธิ สมรสกับเภสัชกรหญิง ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา มีบุตรธิดา 4 คน ได้แก่

 • นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ
 • นายธีรสิทธิ เศวตศิลา
 • นายธาดา เศวตศิลา สามีของมยุรา ธนบุตร นักแสดงหญิงและพิธีกรไทย
 • นางสุทธินี ญาณอมร

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนวัดราชบพิธ, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา

ในระดับอุดมศึกษาพลอากาศเอก สิทธิ สอบเข้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยสอบได้เป็นที่ ๑ ของรุ่น เมื่อเรียนถึงปี ๓ ได้รับทุนกองทัพอากาศ ไปศึกษาวิชา Metallurgy Engineering สำเร็จการศึกษาได้ทั้ง ปริญญาตรี และปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ โลหะวิทยา จาก MIT (Massachusetts Institute of Technology) หรือ สถาบันเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา

ในระหว่างศึกษาที่สหรัฐอเมริกา เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง และเข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทย ทำงานร่วมกับ OSS - Office of Strategic Services ของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด

พลอากาศเอก สิทธิ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]

บทบาททางการเมือง[แก้]

เกียรติคุณ[แก้]

 • " .... ผลงานชิ้นเอกที่สุด [ของ พล.อ.อ. สิทธิ เศวตศิลา] มีอยู่สองชิ้น คือ การรวบรวมเสียงชาวโลกให้คว่ำบาตรเวียดนาม [ในการสกัดกั้นการขยายตัวของเวียดนามในอินโดจีน]เหมือนกับที่ [ประธานาธิบดี] จอร์จ [เอช ดับเบิลยู] บุช รวบรวมโลกคว่ำบาตรอิรัก และการริเริ่มโครงการให้ทูตไทยช่วยเป็นพ่อค้าขายสินค้าไทยในต่างประเทศ ซึ่งได้ผลเริ่มเปลี่ยนไทยเป็นประเทศส่งออก ...."

ถึงแก่อสัญกรรม[แก้]

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่5 ธันวาคม พุทธศักราช2558 เวลา05.30น.ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุ96ปี และจะมีพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลา100ปี วัดเบญจมพบิตรดุสิตวนาราม ในวันที่7 ธันวาคม พุทธศักราช2558 และตั้งศพไว้ ณ ศาลา100ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตั้งแต่วันที่7 ธันวาคม เป็นต้นไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
 2. ชมรมสายสกุลบุนนาค สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ 4 สายเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)
 3. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล) เล่ม ๑๑๓ ตอน ๗ ข ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม ๙๒ ตอน ๒๖๓ง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 85 ตอนที่ 122 วันที่ 31 ธันวาคม 2511

4. หนังสือ "ผ่านร้อน ผ่านหนาว พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา"

ก่อนหน้า สิทธิ เศวตศิลา ถัดไป
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
รองนายกรัฐมนตรี
(15 มกราคม พ.ศ. 2529– 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529)
2rightarrow.png พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ
พงส์ สารสิน
พลเรือเอก สนธิ บุณยะชัย
พลเอก เทียนชัย ศิริสัมพันธ์
อุปดิศร์ ปาจรียางกูร 2leftarrow.png กระทรวงการต่างประเทศ.gif
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523)
2rightarrow.png สุบิน ปิ่นขยัน