บุญส่ง สมใจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บุญส่ง สมใจ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม พ.ศ. 2519 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 กันยายน พ.ศ. 2472
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เสียชีวิต 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (84 ปี)
คู่สมรส นางยุพิน สมใจ

นายบุญส่ง สมใจ (11 กันยายน พ.ศ. 2472 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี 9 สมัย

ประวัติ[แก้]

บุญส่ง สมใจ เกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2472 เป็นบุตรของนายสายหยุด กับ นางวิง สมใจ [1] สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง [2] สมรสกับ นางยุพิน สมใจ มีธิดา 4 คน คือ นางกัญญา คูหาเปรมกิจ, ดร.เขมา สมใจ, นางปภาดา แก่นสารสมใจ และ นางพนารักษ์ ทั่งทอง

งานการเมือง[แก้]

บุญส่ง เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี [3] ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งแรก ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2538 รวม 9 สมัย [4]

บุญส่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ทวิช กลิ่นประทม) ในปี พ.ศ. 2518[5] และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2519 ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (ครม.36)[6]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

บุญส่ง สมใจ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 9 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคสหประชาไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคธรรมสังคม
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคธรรมสังคม
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดพรรคชาติไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. นักการเมืองถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี. รัตนา วิงวอน สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2558
 2. ประวัติย่อ นายบุญส่ง สมใจ
 3. ทำเนียบ อดีตผู้บริหาร เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
 4. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
 5. แจ้งความกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และรัฐมนตรีลาออก (๑. นายทวิช กลิ่นประทุม ๒. นายบุญส่ง สมใจ ๓. นายอนันต์ ฉายแสง)
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๒ ราย เล่ม ๑๑๐ ตอน ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หน้า ๑
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (๕ ธันวาคม ๒๕๓๐) เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๑