พิศาล มูลศาสตรสาทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พิศาล มูลศาสตรสาทร
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า ไพจิตร เอื้อทวีกุล
ถัดไป สุวัจน์ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดำรงตำแหน่ง
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้า สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ถัดไป ประสงค์ บูรณ์พงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2472
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เสียชีวิต 27 มีนาคม พ.ศ. 2539 (66 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงมะลิ มูลศาสตรสาทร
ศาสนา พุทธ

พิศาล มูลศาสตรสาทร (10 พฤษภาคม 2472 - 27 มีนาคม 2539) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และอดีตเลขาธิการพรรคความหวังใหม่

ประวัติ[แก้]

นายพิศาล มูลศาสตรสาทร เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 ที่อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรของขุนมูลศาสตรสาทร (พงศ์ มูลศาสตรสาทร) กับนางผกา มูลศาสตรสาทร และเป็นพี่ชายแท้ของ นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ (ส.ส.สุรินทร์) 7 สมัย สมรสกับ คุณหญิงมะลิ มูลศาสตรสาทร มีบุตรคือ นายเกียรติศักดิ์ มูลศาสตรสาทร อดีตรองผู้ว่าราชการหลายจังหวัด และ นายทศพร มูลศาสตรสาทร อดีต ส.ส. สุรินทร์ 2 สมัย

พิศาล เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2539 สิริอายุรวม 67 ปี

การทำงาน[แก้]

นายพิศาล มูลศาสตรสาทร รับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จนได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด เช่น จังหวัดนครพนม, จังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งสูงสุด คือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2532 รวมระยะเวลากว่า 8 ปี[1] ต่อมาจึงได้เข้ามาสู่วงการการเมืองและได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีถึง 2 สมัย คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม[2][3] และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ได้รับฉายาว่า "ปลัดฮิ" มาจากการที่เคยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย จากบุคลลิกที่เป็นผู้ทำงานว่องไว ตอบสนองฝ่ายการเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการล้อคำโฆษณาทางโทรทัศน์ของโทรทัศน์สียี่ห้อ ฮิตาชิ ที่ว่า "เปิดปุ๊บ ติดปั๊บ"[4]

นอกจากนั้นในทางการเมือง เขายังเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ปลัดทูลฉลองและปลัดกระทรวงมหาดไทยในอดีต
 2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
 3. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. อธิบดีฮิ “เปิดปุ๊บ ติดปั๊บ” โดย วันชัย ตัน, มติชน: ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน 2548
 5. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๑๘๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๖๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ, เล่ม ๑๐๕ ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๑
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๔๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑๙๕, ๖ เมษายน ๒๕๒๕
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๙๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕๙, ๘ มิถุนายน ๒๕๒๒
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๘๗ ง หน้า ๒๐๑๖, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๒๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘