ปฐม โพธิ์แก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปฐม โพธิ์แก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
11 มกราคม พ.ศ. 2494 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
นายกรัฐมนตรีจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ก่อนหน้าพลเอก พระยาเทพหัสดิน
ถัดไปพลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคการเมืองเสรีมนังคศิลา

ปฐม โพธิ์แก้ว เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่ได้ประจำกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย ในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 3 สมัย

ประวัติ[แก้]

ปฐม ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ครั้งแรกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีไม่ประจำกระทรวง ในรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี (ครม.21) และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม[1][2] ในรัฐบาลต่อมา (ครม.22)[3] ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2494 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม[4][5] แทนพระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) จนกระทั่งคณะบริหารประเทศชั่วคราวนำโดย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ยึดอำนาจการปกครอง และประกาศให้นำ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 กลับมาใช้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

ปฐม ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500

ปฐม กลับมามีบทบาทได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ในปี พ.ศ. 2501 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการปรับคณะรัฐมนตรีเดือนสิงหาคม แทนนายสงวน จันทรสาขา ซึ่งลาออกไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  2. พิธีเปิดสะพานเดชาติวงศ์ พ.ศ. ๒๔๙๓
  3. http://www.soc.go.th/cab_22.htm[ลิงก์เสีย]
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายปฐม โพธิแแก้ว นายเขมชาติ บุณยรัตนพันธุ์ นายเลียง ไชยกาล หลวงอรรถพรพิศาล นายเสมอ กัณฑาธัญ)
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายปฐม โพธิแแก้ว นายเขมชาติ บุณยรัตนพันธุ์ นายเลียง ไชยกาล หลวงอรรถพรพิศาล นายเสมอ กัณฑาธัญ)
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2021-07-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๓๑๗๑, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๑
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๖ ตอนที่ ๖๘ ง หน้า ๕๕๓๓, ๒๐ ธันวาคม ๒๔๙๒