ชุติมา บุณยประภัศร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ชุติมา บุณยประภัศร
รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
30 มกราคม 2562 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (รัฐมนตรี)
ถัดไป จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รัฐมนตรี)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน 2560 – 10 กรกฎาคม 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
ถัดไป วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม 2559 – 23 พฤศจิกายน 2560
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ถัดไป ลักษณ์ วจนานวัช
วิวัฒน์ ศัลยกำธร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน 2559 – 30 กันยายน 2559
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ดำรงตำแหน่ง
19 มิถุนายน 2557 – 30 กันยายน 2559
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
กรุงเทพมหานคร

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอดีตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประธานกรรมการในคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง[1]กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [2]

อดีตรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ[3]อดีตประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว[4]อดีตรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทำบัญชีข้าวคงเหลือของรัฐ[5]

ประวัติ[แก้]

ชุติมา บุณยประภัศร เป็นคนกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มิชิแกน สหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550

การทำงาน[แก้]

ชุติมา บุณยประภัศร เริ่มเข้ารับราชการในปี 2525 ในตำแหน่งเศรษฐกร ระดับ 3 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เคยดำรงตำแหน่งอัคราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานคณะกรรมการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

ชุติมา บุณยประภัศร เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557


ผลงานที่สำคัญ เช่น ยกเลิก SG เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน[1] ในเดือนกุมภาพันธํปี 2562 ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยมีอัตราการผลิตที่ลดลง เพราะนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ[2]การดำเนินการให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก การเจรจาปัญหาการเปิดตลาดข้าวและการกำหนดโควตาไก่แช่แข็งกับสหภาพยุโรป เป็นต้น[6]

งานการเมือง[แก้]

ชุติมา บุณยประภัศร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนธันวาคม 2559[7] ต่อมาในการปรับคณะรัฐมนตรี ชุติมา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า ชุติมา บุณยประภัศร ถัดไป
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 2leftarrow.png กท.พาณิชย์.jpg
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ครม. 61)
(23 พฤศจิกายน 2560 – 10 กรกฎาคม 2562)
2rightarrow.png วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
อำนวย ปะติเส 2leftarrow.png Emblem of MOAC, Thailand.png
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครม. 61)
(15 ธันวาคม 2559 – 23 พฤศจิกายน 2560)
2rightarrow.png วิวัฒน์ ศัลยกำธร
ลักษณ์ วจนานวัช