ชุติมา บุณยประภัศร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชุติมา บุณยประภัศร
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ดำรงตำแหน่ง
19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 (61 ปี)
กรุงเทพมหานคร

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอดีตคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ประวัติ[แก้]

ชุติมา บุณยประภัศร เป็นคนกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มิชิแกน สหรัฐอเมริกา และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550

การทำงาน[แก้]

ชุติมา บุณยประภัศร เริ่มเข้ารับราชการในปี พ.ศ. 2525 ในตำแหน่งเศรษฐกร ระดับ 3 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เคยดำรงตำแหน่งอัคราชทูตที่ปรึกษา สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานคณะกรรมการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน

ชุติมา บุณยประภัศร เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557

ผลงานที่สำคัญ เช่น การดำเนินการให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก การเจรจาปัญหาการเปิดตลาดข้าวและการกำหนดโควตาไก่แช่แข็งกับสหภาพยุโรป เป็นต้น[1]

งานการเมือง[แก้]

ชุติมา บุณยประภัศร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]