พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน
ป.ม., ท.จ.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 สิงหาคม พ.ศ. 2469
จังหวัดพระนคร
เสียชีวิต 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (83 ปี)
จังหวัดเชียงใหม่
คู่สมรส คุณหญิงเจ้าเดือนฉาย บูรณศิลปิน

พันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภาปฏิรูป และเป็นผู้ริเริ่มปลูกส้มเขียวหวานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ[แก้]

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์[1] พ.ศ. 2474-2483 ต่อมาเข้าเรียนวิชาการเกษตรที่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ รุ่นที่ 9 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พ.ศ. 2486-2491 ได้รับประกาศนียบัตร อนุปริญญาเกษตรศาสตร์

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์ กิตติมศักดิ์) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 และ ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2528 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [2]

นายพันธ์เลิศ บูรณศิลปิน ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2520 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน ได้รับประกาศนียบัตร เป็นผู้ได้รับเกียรติยกย่องเป็นเกษตรกรตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ ประเภท ธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ประจำปีพ.ศ. 2521

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน สมรสกับ คุณหญิง เจ้าเดือนฉาย บูรณศิลปิน (สิโรรส)[3] มีบุตรธิดาร่วมกัน 2 คนคือ

  • นายชีวิน (เด็ดเดือน) บูรณศิลปิน สมรสกับนางจันทร์ฉาย คำคง มีบุตร 1 คน คือ นายศุภโชค บูรณศิลปิน, นายชีวิน บูรณศิลปิน สมรสกับนางเมทินี (นพพร) พรหมณะ มีบุตรธิดา 2 คน คือ นายพนธวัช บูรณศิลปิน และนางสาวมนสิชา บูรณศิลปิน
  • นางดาววัน บูรณศิลปิน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมรสพระราชทาน กับ นายคธา พรพิบูลย์ มีบุตรชาย 2 คน คือ นายสมิทธิ์ และนายกิตติยุต พรพิบูลย์

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

การทำงาน[แก้]

ด้านเกษตรกรรม[แก้]

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกการปลูกส้มเขียวหวานในจังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ โดยได้นำพันธุ์ส้มเขียวหวานมาจากบางมด ส่วนส้มพันธุ์ต่างประเทศกว่า 30 พันธุ์ นำมาจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสวนส้มวังน้ำค้าง ตำบลบ้านกาด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2513[4] ซึ่งเสด็จเยือนสวนวังนํ้าค้างมาเกือบ 20 ปี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยด้านความก้าวหน้าของการเกษตร ซึ่งสวนวังนํ้าค้างนี้เป็นสวนที่ศึกษาทดลองด้านการเกษตรแบบอาศัยธรรมชาติ ดังนั้นในการเสด็จแปรพระราชฐานที่จังหวัดเชียงใหม่จะทรงแวะที่สวนวังนํ้าค้างอยู่เป็นประจำทุกปี

งานการเมือง[แก้]

นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2517[5] และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2518-2519[6] พ.ศ. 2519-2520 รับราชการในตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]